Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 januar 2019

Organist /­Korleder

19 timer pr. uge

Højen Kirke, Vejle

Højen Kirke, Vejle Provsti, Haderslev Stift søger organist/korleder.

Stillingen er på 19 timer pr. uge med tiltrædelse 1. februar 2019 eller snarest derefter.

Højen Menighedsåd lægger stor vægt på at virke for gode muligheder for kirkens musiske liv ved gudstjenester, gennem korarbejde og kulturelle aktiviteter såsom koncerter og sangarrangementer.

Menighedsrådet søger en organist, der kan bidrage til et godt kirkeligt musisk liv for sognets ca. 1.300 indbyggere. Orglet i Højen Kirke er et Bruno Christensen orgel med 8 stemmer.

Opgaver:

. Musisikalsk ledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger.

. At spille til gudstjenester ved ældreboliger og i Vejle Arrest samt til sogneaftener m.m.

. At lede børne- og voksenkor.

. At arrangere sangaftener og koncerter.

. At arrangere og afholde babysalmesang.

. At indgå i en organist-samarbejdsaftale med Ødsted-Jerlev Menighedsråd om gensidig     vikarforpligtigelse.

Vi forventer, at du:

. er faglig velfunderet.

. er selvstændig, kan tilrettelægge og arbejde ansvarligt med opgaverne i samarbejde med         præsten og øvrige medarbejdere ved kirken.

. har en fleksibel tilgang til opgaveløsninger og kan arbejde på forskellige tidspunkter.

. har stor interesse for korarbejde.

. gerne har erfaring med og evt. uddannelse i korledelse.

. vil være med til at forme stillingen og berige musiklivet med det, du er bedst til.

 

Ansættelse sker ved Højen Menighedsråd Højen Kirkevej 121, 7100 Vejle.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Marcus Kring tlf. 71752075, e-mail 7923@sogn.dk eller kontaktperson Birthe Ditlevsen tlf. 21250805 samt på www.hoejenkirke.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 7923@sogn.dk.

Ansøgningen skal være Højen Menighedsråd i hænde senest den 13. Januar 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 4.

Overenskomstmæssige oplysninger:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisaationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslænnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner) Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Arbejdsgiver

HØJEN KIRKE
Højen Kirkevej 121
7100 Vejle
(Arbejdspladsen ligger i Vejle)

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...