JOBSCENEN - Organist / Korleder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 maj 2019

Organist / Korleder

evt. 1 eller 2 stillinger

Visby - Hassing - Villerslev - Hørdum - Skyum pastorat, Thisted

med tiltrædelse 1. juli 2019 eller snarest derefter.

 • Stillingen som organist er på 18 timer pr. uge.
 • Stillingen som korleder er på 19 timer pr. uge.

Det vil være muligt at søge enten organist stillingen eller korleder stillingen, men det vil også være muligt at søge begge stillinger. 

Organistens primære arbejdsopgaver vil være:

 • at varetage den instrumentale musikledsagelse ved højmesser,gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • at spille både traditionel kirkemusik og rytmisk musik
 • at medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og i sognenes øvrige aktiviteter
 • at medvirke ved handlinger på plejehjem
 • at arrangere et antal koncerter/musikarrangementer i sognene

Korlederens primære arbejdsopgaver vil være:

 • at videreføre kor på et højt aktivitetsniveau: børn-, unge- og voksenkor
 • kan udarbejde arrangementer for kor til brug ved koncerter og gudstjenester
 • at planlægge deltagelse for korene i relevante musikalske arrangementer

Forventninger til organisten / korlederen:

 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med præst, menighedsråd, øvrige medarbejdere og frivillige tilknyttet sognene
 • en meget engageret og kompetent organist/korleder, der er alsidig og pædagogisk
 • mod på og klar til nye og store udfordringer
 • er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

Vi tilbyder

 • En fleksibel medarbejderstab
 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognenes præst og menighedsråd

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 277.280 kr. – 405.255 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.390 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.373 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådene og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460 kr. – 377.084 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816 kr. – 61.840 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 298.610 årligt (nutidskroner) og  Basisløntrin 2 udgør kr. 312.829 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 36.019 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand for Hørdum-Skyum menighedsråd – Henny Klit, Tlf.: 22 81 17 01
Medlem af Hørdum-Skyum menighedsråd – Martin Aeppli, Tlf.: 24 89 97 52 (vedr. kor)
Formand for Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd – Holger Mouritsen, Tlf.: 20 21 93 88
Sognepræst Lillian Risum, Tlf.: 97 95 11 33

Ansøgningsfristen er torsdag d. 16. maj 2019 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Hørdum-Skyum menighedsråd på mail: 8667fortrolig@SOGN.DK
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i ugerne 21 og 22.
Menighedsrådene kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
 • der er tre måneders prøvetid

Generelle informationer:

 • Orglet i Hørdum kirke er et Gunnar Fabricius Husted fra 1990 med 14 stemmer, to manualer og pedal
 • Orglet i Skyum kirke er et Marcussen & Søn fra 2005 med 11 stemmer, to manualer og peda
 • Orglet i Visby Kirke er et Bruno Christensen & Sønner fra 1980, 5 stemmer, et manual og pedal
 • Orglet i Hassing Kirke er et TH. Frobenius & Co. 1948, 7 stemmer, et manual og pedal
 • Orglet i Villerslev Kirke er et Frederiksborg Orgelbyggeri fra 1957 med 7 stemmer, et manual og padal

I forbindelse med korarbejdet er der gode faciliteter i Kirkecentret i Koldby med nyt AV-udstyr.   

I Hørdum Kirke er der et nyt stort lydanlæg. 

Læs mere  på www.5sogne.dk

Vigtige datoer

Offentliggjort den:23. april 2019
Ansøgningsfrist:16. maj 2019
Ansættelsesdato:1. juli 2019

Kontaktpersoner

Formand Hørdum-Skyum menighedsråd
Henny Klit
Hovednummer: 22811701
Medlem af menighedsråd (vedr. kor)
Martin Aeppli
Hovednummer: 24899752
Formand Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd
Holger Mouritsen
Hovednummer: 20219388

Arbejdsgiver

Visby-Hassing-Villerslev sognes Menighedsråd
Villerslevvej 69
7755 Bedsted Thy
(Arbejdspladsen ligger i Thisted)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8667fortrolig@sogn.dk

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

Sangerkroppen

kursus

Udskudt pga. Covid-19

Læs mere
Henter jobs...