Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 februar 2019

Organist med korledelse

Stormarkskirken, Nakskov

Organist med korledelse til Stormarkskirken, Nakskov

Stormarkskirken, Nakskov

Stormarks Sogn, Lolland Vestre Provsti, Lolland-Falster Stift

Stillingsstørrelse: 37 timer

Ansøgningsfrist: 18. februar 2019

Stillingen som organist er ledig til besættelse 1. april eller hurtigst muligt.

Menighedsrådet søger en organist, som vil indgå i et tæt samarbejde med kirkens præst og personale. Vi ønsker en organist, som med et højt fagligt niveau kan skabe en god ramme om gudstjenester, kirkelige handlinger mm. og støtte menighedens salmesang.

Udover at gøre tjeneste i Stormarkskirken deler organisten også bisættelser/begravelser v. Nakskov Kapel med organisten i Sankt Nikolai Kirke og spiller ved gudstjenester på to plejecentre.

Stormarkskirken blev indviet 1. søndag i advent 1962 og har plads til ca. 160 personer. Det oprindelige orgel blev i 1975 udskiftet med et Frobeniusorgel med 16 stemmer. Orglet er smukt indpasset i kirkens arkitektur og fylder kirkerummet med sin dejlige klang.

Vi tilbyder:

– et godt og behageligt arbejdsmiljø

– en menighed, der er glad for at synge

– gode muligheder for at øve indflydelse på eget arbejde

Organisten forventes:

– at være fortrolig med såvel nyere som ældre kirkemusik

– at lede og udvikle kirkens pigekor

– at arrangere og udføre kirkekoncerter

– at være indstillet på at medvirke til formidling af salmer og kirkemusik til konfirmander og skoleklasser

– at medvirke ved sogneaftener og eftermiddagsmøder og andre arrangementer

Vi søger en organist, der er enten PO uddannet fra en kirkemusikskole eller DOKS uddannet fra musikkonservatoriet.

Ansættelse af organisten vil være omfattet af gældende overenskomster mellem Kirkeministeriet og de respektive faglige organisationer. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkepersonale.dk.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10-

Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund(DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Ved ansættelse, efter overenskomst i en DOKS-stilling, aflønnes i henhold til overenskomstens protokollat 1. Der aflønnes efter basislønskala (Ny løn) for akademikere i staten mellem 285.240 kr. og 347.571 kr. årligt (niveau 1.oktober 2018). Der ydes et årligt rådighedstillæg mellem 36.700 og 57.000 kr. årligt (niveau 1. oktober 2018). Indplacering, både hvad angår basisløn og rådighedstillæg, sker efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med Kirkemusikeruddannelse i orgel –og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinsystem. Basistrin 1 udgør 295.874,22 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 310.863,63 kr. årligt(nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 (nutidskroner) for tjeneste ved en kirke.

Er man tjenestemand, og ansættes man i en opslået stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder man sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Vi skal gøre opmærksom på at der vil blive indhentet børneattest.

Det forventes at afholde ansættelsessamtaler og prøvespil uge 8 og 9 2019

Stillingsansøgning sendes til Stormarks Sogns Kirkekontor, Ringvejen 64, 4900 Nakskov, mailto: 7672fortrolig@sogn.dk.

Yderligere information om stillingen kan fås hos menighedsrådsformand Søren Beinthin, 20 41 54 72, eller sognepræst Christian Hyttel, 24 42 47 75, mailto: chy@km.dk.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8205186
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...