Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 oktober 2018

Organist og korleder

Gelsted og Tanderup Kirker, Vestfyn

Organist og korleder på Vestfyn

Organist og korleder på Vestfyn.

Fuldtidsstilling som organist og korleder ved Gelsted og Tanderup Kirker, Gelsted/Tanderup Pastorat er ledig december 2018.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Spille i pastoratets to kirker, både traditionel og rytmisk musik
 • Undervise og lede ungdoms- og børnekor
 • Medvirke ved plejehjemsgudstjenester
 • Indgå i konfirmandundervisningen
 • Varetage babysalmesang
 • Være drivende kraft ved kirkekoncerter

Fakta om sognene:

 • Gelsted/Tanderup pastorat har 2750 indbyggere
 • To menighedsråd og geografisk fleksibel
 • 8 ansatte i pastoratet
 • 35 bis/begravelser, 15 vielser, 25 barnedåb
 • 2 hold konfirmander og minikonfirmander, hvor organisten indgår lejlighedsvist
 • Præsten i Gelsted/Tanderup indgår som en del af et præsteteam bestående af 8 sogne.

Pastoratet er kendetegnet ved et velfungerende børne- ungdomskor samt aktiviteter for børn og unge i øvrigt. Ungdomskoret fungerer som kirkesanger ved søndagens gudstjenester, og børnekoret deltager ved sær/familiegudstjenester. Desuden giver korene årlige koncerter.

Orglet i Gelsted Kirke er et P. Bruhn og søn, med 12 stemmer, og to manualer. Orglet i Tanderup er et Mogens Koch, med 12 stemmer og to manualer. Der er klaver i begge kirker og ligeledes klaver i begge kirkers sognehuse.

Vi forventer, at du:

 • Har gode samarbejdsevner, er fleksibel og stabil.
 • Har gode musikalske evner og lyst til at arbejde med nye salmer og sange, inkl. de nye tillæg.
 • Har erfaring med korledelse, klassisk såvel som rytmisk.
 • Er innovativ
 • Har lyst til at være aktiv og en loyal deltager i teamet omkring kirken; præst, menighedsråd, gravere og kordegn.

Gelsted Sogns Menighedsråd er ansættende myndighed.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.388,51 kr. – 399.567,25 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 297.418,48 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,22 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke /  29.844,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.513,48 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen, på telefonnummer 6449 1096, mail dsn@km.dk. og Formand Kim Lund på telefonnummer 2425 1682, mail 7832@sogn.dk.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kim Lund, Dalbovej 12, 5591 Gelsted, eller på mail til 7832@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. oktober 2018, kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted snarest, løbende.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kørekort:

A10(Villig til at bruge egen bil i jobbet), B(Almindelig bil)

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4882257
Annonce
Annonce

Musiker på Facebook

kursus
19 novKøbenhavn
20 novAarhus

Få styr på din kunstnerside, få nye følgere og kommuniker med dine fans!

Læs mere
Henter jobs...