Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 28 december 2018

Organist og korleder

37 timer pr/uge

Frederikshavn kirke

Fuldtidsstilling som organist og korleder ved Frederikshavn kirke, Frederikshavn Pastorat er ledig pr. 1. maj 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Spille ved gudstjenester, plejehjemsgudstjenester, kirkelige handlinger, møder i Sognehuset.
  • Lede kirkekoret med det eksisterende kor på ca. 10 medlemmer.
  • medvirke ved musikgudstjenester, familiegudstjenester og andre særlige gudstjenester.
  • medvirke lejlighedsvis ved konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning.
  • medvirke ved planlægning af og ”Syng solen ned”, aftensang med liturgi og evt. nye tiltag.

Kirkens organister skal i samarbejde arrangere, udføre og koordinere kirkens koncerter.

Kirkens to organister vil sammen indgå i en gensidig vikarforpligtelse.

Frederikshavn Sogn har ca. 8.000 indbyggere, 3 præster, for tiden 1 fuldtidsorganist og den vakante deltidsstilling, 3 kordegne, 1 kirketjener, 1 køkken medhjælper, 1 kirke- og kulturmedarbejder.

Vi forventer, at du er engageret og samarbejdsvillig, og at du sammen med kolleger, kor og menighed kan være med til at bidrage til det musikalske og kirkelige liv i vores sogn.

Organister, der behersker såvel de traditionelle som de nyere genrer inden for kirkemusikken, vil blive foretrukket.

Orglet i Frederikshavn Kirke er fra Marcussen & Sønner og har 39 stemmer, 3 manualer og pedal.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøger med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625 kr. – 373.629 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451 kr. – 61.273 kr. (nutidskroner).

Indplacering, både hvad angår basisløn og rådighedstillæg, sker efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 309.962 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.004 kr. (niveau 1. oktober 2018) for tjeneste ved 1 kirke / 29.991,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.689,08 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontraktperson Egon Olesen tlf. 98427170, organist Thomas Kursch tlf. 31123375 eller kirkekontoret 98420599.

Frederikshavn Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 4, 9900 Frederikshavn.

Se også http://www.frederikshavnkirke.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk til 8476fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. december 2018.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 3.

Menighedsrådet kan oplyse,

  • at der vil være tre måneders prøvetid
  • at der vil blive indhentet referencer samt børneattest
  • at der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Video med Final Cut Pro X

kursus

Klip og redigering

Læs mere
Henter jobs...