Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 oktober 2019

ORGANISTSTILLING

VESTER SKERNINGE-ULBØLLE-HUNDSTRUP KIRKER SVENDBORG PROVSTI, FYENS STIFT

ORGANISTSTILLING
VESTER SKERNINGE-ULBØLLE-HUNDSTRUP KIRKER
SVENDBORG PROVSTI, FYENS STIFT

En stilling som organist ved Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup kirker og sogne, Svendborg Provsti, Fyens Stift er ledig til ansættelse pr. 01.12 2019. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

ORGANISTEN SKAL VARETAGE FØLGENDE OPGAVER

 • Medvirke ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger i sognene samt ved bisættelser fra Svendborg Kirkegårdskapel
 • Spille til fællessang o. lign. ved kirkelige arrangementer og møder
 • Lede kirkernes børne- og ungdomskor samt sognenes voksenkor, ”lejlighedskoret”
 • Medvirke ved babysalmesang og kirkemusikalsk legestue
 • Medvirke ved minikonfirmand og konfirmandforberedelse efter aftale med sognepræsten
 • Sørge for tilsyn og vedligeholdelse af kirkernes orgler og sognehusets klaver
 • Arrangere koncerter

MENIGHEDSRÅDET LÆGGER VÆGT PÅ

 • at organisten har en god fornemmelse for folkekirkens gudstjeneste og ritualer samt salmesangsledsagelse i og uden for kirkerummene
 • på nærværende vis evner at variere sit spil ud fra situationen og salmernes/sangenes tema og tekstindhold
 • har kendskab til og interesserer sig for både gamle og nye salmer
 • har erfaring med korledelse og kirkekoncerter
 • vil inddrage rytmisk musik og benytte klaver under såvel gudstjenester som møder
 • er engageret og ansvarsbevidst samt har en inspirerende og positiv tilgang til arbejdsopgaverne
 • har et godt forhold til såvel klassisk som rytmisk kirkemusik
 • ønsker at indgå i det nære og gode samarbejde med sognepræst, kirkepersonale og menighedsråd
 • deltager aktivt i aktivitetsudvalget

HVAD KAN VI TILBYDE

I de tre sydfynske sogne, som tilsammen har 2805 indbyggere, består kirkepersonalet af 8 ansatte. Her kan vi byde på et levende, varmt og aktivt kirkeliv, varierende gudstjenesteformer med mange forskelligartede musiske indslag, god kirkegang, spændende arrangementer og koncerter, mange frivillige kræfter, et nyt og rummeligt sognehus samt et godt samarbejde mellem kirkepersonalet, sognepræsten og ét fælles menighedsråd for de tre sogne. Kirkerne har følgende orgler: 12-stemmers Marcussen, renoveret i 2003, 14 stemmers Frobenius 2002 samt et mindre flytbart orgel på 5 stemmer.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse af kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som hhv. kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10-Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 30.269,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.
OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Niels Overgaard, tlf. 62 24 11 09, og kontaktperson Jens Holme, tlf.: 20125072. Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til 7699fortrolig@sogn.dk eller Kirkekontoret, Faaborgvej 20, 5762 Vester Skerninge og skal være menighedsrådet i hænde senest den 01.10 2019.
Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted 8., 9. samt 10. oktober 2019 – alle dage fra kl. 16.00.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Kontaktpersoner

Jette Larsen
Hovednummer: 40462796
Mobil: 40462796
jelar@km.dk

Arbejdsgiver

Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Menighedsråd
Græsvænget 4
5762 Vester Skerninge

Ansøgning

Søg via e-mail: 7699fortrolig@sogn.dk

 

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8538843
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...