Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 april 2020

Pædagog til skovbørnehave

Harmonien

Pædagog til skovbørnehave med fokus på musik, bevægelse og natur.

Vil du være med til at sætte dit præg på vores skovafdeling??

Harmonien søger engagerede og faglig dygtige pædagoger til vores skovbørnehave i Svaneparken, Birkerød med ansættelse fra d.1.juni – gerne før.

Harmonien er en selvejende institution på Frederiksberg. De 52 ældste børnehavebørn er i vores skovafdeling hver dag, og alle de voksne, der er tilknyttet skovafdelingen, kører med i bussen til og fra Frederiksberg.

Dagligdagen i skoven
Rytmik, musik og bevægelse er en stor del af vores pædagogiske hverdag, og derfor forventer vi, at du har erfaring med at bruge musikken/sangen som et pædagogisk redskab. Hele institutionen er i gang med en rytmik certificering, da vi ønsker at arbejde endnu mere med musik og bevægelse.
Da vi er en skovbørnehave, lægger vi også stor vægt på at integrere naturen og naturmaterialer i hverdagen. Børnene er ude hver dag, og derfor forventer vi, at du har lyst til og kan se de pædagogiske muligheder i at være ude i naturen året rundt.
Vores faglige fokus er især på det processuelle, og børnene er derfor med i alle processer – uanset om det drejer sig om at bygge nye legeredskaber eller dække bord til frokosten. Derudover arbejder vi målrettet med inklusion og effektstyring og bruger de narrative fortællinger som en af metoderne til at udvikle vores pædagogik og empati. Ligeledes arbejder vi systematisk og struktureret med de pædagogiske læreplaner og mønsterbryder-indsatsen. Det er en stor fordel, hvis du har erfaring med at inddrage disse eller lignende tiltag i din pædagogiske praksis.

Dit bidrag

  • Du har en stor interesse og lyst i at udøve og bruge musik som redskab i hverdagen.
  • Du har erfaring og lyst til at igangsætte pædagogiske aktiviteter af høj kvalitet, der foregår udendørs og du tager naturen med i dit arbejde
  • Du er nærværende i dit arbejde med børnene og gennem dit engagement kan skabe livsglæde og livskvalitet for børnene
  • Du er reflekterende, empatisk og i stand til at give og modtage konstruktiv kritik
  • Du tør og vil gå foran, og at du har et personligt overskud, et positivt livssyn og er løsningsorienteret
  • Du er indstillet på faglig og personlig udvikling – i år har alle pædagogerne i Harmonien deltaget i rytmik kurser, således vi nu er en rytmik certificeret institution, derudover har vi som institution også lige været afsted på studietur hvor det æstetiske børnemiljø var i fokus.
  • Det er en fordel, hvis du har erfaring med eller lyst til at arbejde med at opbygge en normkritisk og kønsreflekteret praksis
  • har lyst til at videreudvikle et godt samarbejde med de andre 5 Frederiksberg institutioner, som også har til huse i Svaneparken.

Praktisk:
Hvis du vil vide mere om Harmonien, inden du søger, så er du velkommen til at ringe på tlf. 28981456 (Camilla, souschef i skoven) eller 3821 1450 (Monica, leder). Vi ser meget gerne, at du besøger os i Svaneparken, inden du søger stillingen. Vi opfordrer dig også at læse vores virksomhedsplan og pædagogiske læreplaner, som kan rekvireres på harmonienfrie@gmail.com. Inden en eventuel ansættelsessamtale bedes du have læst både virksomhedsplan og de pædagogiske læreplaner.

Sådan ansøger du
Kan du se dig selv som skovpædagog i Harmonien, så send straks din motiverede ansøgning, hvor du forholder dig til, hvorfor netop du søger en stilling som pædagog i Harmoniens skovafdeling, samt dine faglige og personlige egenskaber vedlagt dokumentation for uddannelse, referencer m.m.
Kan du se dig selv som skovpædagog i Harmonien, så send straks din motiverede ansøgning med dokumentation for uddannelse, referencer m.m. til os senest onsdag d. 22.april 2020. Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Løn og ansættelse
Stillingerne er på 36 timer og er til besættelse pr. 1.juni eller hurtigst mulig. Det er en forudsætning, at du kan stå til rådighed indenfor tidsrummet kl. 6.45-17.00 (altså både åbne og lukke institutionen). At du er åben for, at der kan være tilfælde, hvor du midlertidigt eller fast tilknyttes en anden aldersgruppe end den, du oprindeligt er ansat til.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Vi er organiseret i BUPL, som har indgået overenskomst med SPIA. Vi vil indhente referencer fra tidligere arbejdspladser.
Alle, der er uddannet pædagog, uanset alder, køn og nationalitet, er velkomne til at søge. Vi betragter en alsidig personalegruppe som en fordel. Det er dog en forudsætning, at du har gode danskkundskaber, da mundtlig og skriftlig formidling er en stor del af jobbet.

Om Harmonien
Harmonien er en integreret selvejende institution med 52 vuggestuebørn, 20 børnehavebørn fordelt i en småbørnsgruppe (de yngste) samt 52 børnehavebørn i skovbørnehaven. Vores skovbørnehave ligger i Svaneparken i Birkerød, mens resten af institutionen holder til på Mariendalsvej på Frederiksberg.
Vores værdigrundlag og menneskesyn bygger på, at der er en positiv intention bag enhver adfærd. Derfor arbejder vi med anerkendende relationer, hvor både børn og voksne føler sig værdsat. Målsætningen er at skabe en dynamisk hverdag, hvor værdier som anerkendelse, omsorg, respekt, tillid og handling er omdrejningspunktet. Vi tror på barnets kompetencer og på, at den voksnes primære rolle er at være forbillede for det, vi ønsker at give børnene.

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener knap 104.000 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Support inden for scenen

Læs mere
Henter jobs...