Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 juli 2019

Produktions­leder

Den Jyske Opera, Aarhus

Produktionsleder
Den Jyske Opera, Aarhus

Den Jyske Opera søger en medarbejder til forestillings- og produktionsledelse
Ansvarsområder

 • Forestillingsledelse
 • Administrative opgaver knyttet til produktion

Arbejdsopgaver

 • Rejseplaner
 • Adresselister og distributionslister
 • Sygemeldinger og opfølgninger på sygdom på produktionen.
 • Planlægning af daglige prøver
 • Praktisk udmøntning af overenskomstaftalte vilkår (Dansk Korforbund, Teknisk Landsforbund)
 • Sikre afvikling af prøver og forestillinger
 • Afvikling af produktionsmøder
 • Udarbejdelse af rapporter, dagsmeddelelser og ugeplaner
 • Praktisk afvikling af turnévirksomhed

Vigtige samarbejdspartnere

 • Øvrige produktionsledere
 • Teknisk chef og teknisk afdeling
 • Planlægger
 • Producenter
 • Kunstnerisk team og instruktørassistent
 • Solister
 • Den Jyske Operas Kor
 • Musikhuset Aarhus
 • Teaterforeninger og øvrige arrangører
 • Landsdelsorkestrene

Ansættelsesvilkår
Ansættelse ifølge overenskomst mellem Den Jyske Opera og Teknisk Landsforbund. Ansættelsen er på fuld tid.
Organisatorisk indplacering
Produktionsledere refererer til Teknisk chef.
Generelt
Vi forestiller os en dansktalende person, eller en person, der er indstillet på at lære dansk. Løsningen af opgaverne i stillingen forudsætter daglig tilstedeværelse på Den Jyske Operas adresser i Aarhus. Rejseaktivitet samt aften- og weekendarbejde må påregnes.
Personprofil

 • Klar til at tage ansvar og til at handle
 • Blik for detaljen
 • Indstillet på selvstændigt at opsøge og dele informationer
 • Besidder naturlig autoritet
 • Erfaring med forestillingsledelse og administrative opgaver i forbindelse med scenekunst-produktioner
 • Fortrolig med at læse et partitur
 • Fortrolig med anvendelse af IT
 • Dansk og engelsk i skrift og tale

Ansættelsesforløb
Ansøgningsfrist: fredag 12. juli 2019 kl. 12:00.
Samtaler: uge 30, 2019.
Tiltrædelse: 1. september 2019.
Kontakt
Interesserede er velkomne til at rette henvendelse til Teknisk Chef Anders Poll på apo@jyske-opera.dk eller 2122 2777. Alle henvendelser behandles fortroligt.
Ansøgning
Ansøgning med CV og eventuel anden relevant dokumentation sendes i én samlet fil til produktionsleder@jyske-opera.dk.
Om Den Jyske Opera
Den Jyske Opera er Danmarks nationale turnerende operakompagni. Vi støttes af Kulturministeriet og Aarhus Kommune, har hjemsted i Aarhus og turnerer rundt i hele Danmark.

Den Jyske Opera er en statsfinansieret selvejende institution.

Den Jyske Opera arbejder passioneret og professionelt med at skabe og opføre operaforestillinger på højeste internationale niveau.

Den Jyske Opera er Danmarks største turnerende operakompagni og har 60 ansatte fordelt på kunstnerisk personale – herunder et fuldtidsansat kor –, administration, teknisk afdeling og skræddersal. På turneerne kommer vi på små og store spillesteder og også på Det Kongelige Teater i København og samarbejder rundt i Danmark med de fem landsdelsorkestre: Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester og Copenhagen Phil.

Den Jyske Operas produktion ligger i Frichsparken i Aarhus og administrationen i Musikhuset Aarhus.
Se mere på www.jyske-opera.dk.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/333088/produktionsleder
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...