Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 januar 2020

Professorat

Skolen for Mediekunst, Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Kbh.

Professorat ved Skolen for Mediekunst Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler søger en engageret og højt meriteret kunstner til et professorat ved Skolen for Mediekunst med ansættelse 1. september 2020.

Skolen for Mediekunst udgør MFA uddannelsens specialiserede program inden for mediekunst og er ét af skolens fire internationale MFA programmer.

Skolen for Mediekunst har ca. 27 studerende på den 3-årige MFA uddannelse. Skolen har til huse på Charlottenborg Slot, hvor laboratorierne knyttet til mediekunst er placeret.

Om stillingen

Professoren for Skolen for Mediekunst har det overordnede ansvar for studieledelsen af skolens program, kvalitetssikring af undervisningen samt for den kunstneriske undervisning, forskning og udvikling. Professoren har den faglige ledelse og er ansvarlig for at tegne medieområdets faglige profil i samarbejde med de studerende og lektorer.

Professoren skal i samarbejde med rektor og de øvrige professorer bidrage til strategisk udvikling af billedkunstskolernes profil, undervisningsform og overordnede mål. Professoren deltager i den fælles optagelse af nye studerende.

I stillingen indgår kunstnerisk forskning/udviklingsarbejde.

Arbejdsopgaver

Professorens opgaver på Skolen for Mediekunst er primært undervisning, vejledning, udvikling og intern koordinering. Professoren står for den overordnede tilrettelæggelse af Skolen for Mediekunsts program. I tilrettelæggelsen forventes det, at professoren inddrager de øvrige MFA-skoler, de fagligt beslægtede laboratorier og Institut for Kunst, Skrift og Forskning.

I tilrettelæggelsen af programmet forventes det endvidere, at professoren tager højde for de studerendes forskellige praksisser og er i stand til at skabe diverse perspektiver på mediekunst og relaterede praksisser både kunstnerisk og tematisk. Desuden forventes det, at undervisningen tager udgangspunkt i en generel viden om samtidens mediekunst, samtidskunst generelt, mediekunstens historie, kunstnerisk udvikling og teori samt mediekunstens teknikker.

Kvalifikationer

For at kunne komme i betragtning til stillingen, kræves det:

 • At ansøger har en omfattende kunstnerisk praksis og et internationalt professionelt virke. Det er en forudsætning, at ansøger er anerkendt kunstner på højeste niveau i samtidskunstfeltet og har udstillet på etablerede kunstinstitutioner, i gallerier og lignende.
 • At ansøger har et indgående kendskab til samtidskunst, herunder mediekunst.
 • At ansøger har afsluttet kunststudium på MFA-niveau eller tilsvarende.
 • At ansøger har funderet undervisningserfaring fra tilsvarende uddannelser og er i stand til at vejlede studerende på individuel basis.
 • At ansøger er i stand til at undervise med udgangspunkt i en kontemporær forståelse af mediekunsten med funderet teoretisk, historisk og teknisk viden.
 • At ansøger har et engagement i kunstnerisk udvikling og kunstnerisk forskning.

Endvidere forudsættes det, at ansøgeren

 • Har forståelse og empati for individet i uddannelsessituationen.
 • Er god til at samarbejde både internt og eksternt.
 • Har professionelle engelskkundskaber

Om billedkunstskolerne

Billedkunstskolerne er den fælles betegnelse for den 6-årige billedkunstneriske uddannelse. Uddannelsen består af en 3-årig BFA og en 3-årig MFA.

BFA-skolen varetager det samlede BFA program, og de fire MFA-skoler varetager MFA programmet. Skolerne er rettet mod den kunstneriske undervisning gennem personlig vejledning, gruppeorienteret vejledning gennem dialog, workshops, præsentation og kritik.

Undervisningen foregår sammen med Kunstakademiets laboratorier, som er kunstnerstyrede laboratorier for teknisk og kunstnerisk vejledning. Undervisningen på laboratorierne (kollektiv og individuel) indgår i MFA programmerne.

Undervisningen suppleres desuden af et særskilt program, der tilbydes af Institut for Kunst, Skrift og Forskning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes for en periode af 6 år. Den ugentlige arbejdstid er 30 timer.

Ferie holdes i juli og mellem jul og nytår. Der må påregnes planlægning af skoleåret i september.

Skoleåret løber fra 15. september til 30. juni.

Stillingen er klassificeret i lønramme 37 og besættes på overenskomstvilkår.

Det vil være en fordel, at du bosætter dig i regionen.

Undervisningssproget er dansk og engelsk. Administrationssproget er dansk. Det forventes at professoren vil kunne virke inden for disse rammer.

Ansøgning

Skriftlig ansøgning skal være Kunstakademiets Billedkunstskoler i hænde senest den 17.01 2020 kl 16:00. Ansøgningen stiles til rektor og sendes via nedenstående link.

Ansøgningen skal indeholde:

 • En redegørelse for ansøgerens kunstsyn
 • Dokumentation for kunstnerisk praksis (portefølje og CV).
 • Dokumentation for uddannelse
 • Dokumentation for undervisningserfaring.
 • Ansøgers erfaring med kunstnerisk udviklingsvirksomhed/forskning
 • Ansøgers visioner for den videre udvikling af Skolen for Mediekunst i undervisning og i forskning
 • Ansøgers pædagogiske kvalifikationer
 • Hvis ansøgning indgives på dansk skal der medsendes et engelsk summary
 • Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte rektor Kirsten Langkilde på kirsten.langkilde@kunstakademiet.dk.

  Send ansøgning

  Du kan læse mere om Kunstakademiets Billedkunstskoler på www.kunstakademiet.dk

  Kilde: Jobnet.dk
  Annonce
  Henter jobs...