JOBSCENEN - Projektleder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 november 2019

Projektleder

Museerne i Helsingør

Vil du skabe historie i Helsingør live- på en stærk inddragende måde?

Historie formidling på en ny og stærkt inddragende måde skal foregå live og i skala 1:1 med rigtige levende mennesker. Museerne i Helsingør Kommune har vind i sejlene i denne tid med en hel række kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for historisk dannelse og nye oplevelser for alle involverede og besøgende gæster.

Vi søger en projektleder der kan gøre kulturarven levende ved at perspektivere fortiden ind i nutiden. En der kan stå i spidsen og udbygge et af byens hastigt voksende kulturhistoriske event -Sundtoldsmarked. Sammen vil vi skabe en levende aktiv involverende fortælling om Helsingør som sundtoldens by og formidle den unikke sammenhæng mellem by, havn og slot. Missionen er klar, nemlig at udvikle den spirende succes Sundtoldsmarkedet er i dag, – fra at være en enkeltstående begivenhed, til at blive hele Helsingørs historiske festuge kaldet Sundtoldens dage fra 2020.

Udover at være skarpt fokuseret på at skabe opmærksomhed omkring den centrale betydning som Øresundtolden har haft for Danmark og Helsingør by, er formålet med indsatsen;

 • at skabe levende aktiv involverende formidling omkring Museerne i Helsingør.
 • at engagere frivillige i arbejde med kulturarven på tværs af alder og geografi og skabe grobund for meningsfyldte fælleskaber
 • at skabe nye, frugtbare koblinger mellem formidling af kulturarven og erhvervslivet
 • at initiere til samarbejde mellem mange aktører med det mål at udvikle, koncepturere og gennemføre en årlig historiske festuge – kaldet Sundtoldens dage.

Om jobbet

Der ligger først og fremmest en opgave omkring museernes brede daglige formidling, der bygger på en demokratisk model, der har til opgave at indfange” byens stemmer” i en involverende årsplan der skaber historiske oplevelser for alle. Sundtoldens dage bliver en stor begivenhed, hvor arbejdet foregår både før, under og efter afviklingen af eventen. Det er en afgørende præmis, at folkefesten rækker ud i hele byen og medtænker kommunes borgere og virksomheder i initiativer og aktiviteter der fremmer arbejdsfælleskaber i den historiske ramme. Et så stort event kræver et stærkt og engageret korps af frivillige og ildsjæle. Derfor vil en stor del af din rolle som projektleder blive at samle, engagere og understøtte civilsamfund, frivillige, foreninger, erhvervsliv, museer og mange flere i deltagelsen af Sundtoldens dage i Helsingør. Du skal derfor evne at kunne gå fra strategi og planlægning til det lokale niveau, hvor entusiasmen brænder. Du skal kunne se potentialer og formå at bringe mennesker og muligheder sammen i en forretningsmodel der kan skabe et solidt fundament for fremtiden. Projektlederstillingen indebærer en bred portefølje af driftsopgaver/praktiske opgaver samt relationer med og til de mange eksterne og interne interessenter og samarbejdsflader, der er med til dette event. Som projektleder følger budgetansvar for egen økonomiske ramme. Projektlederen er en del af enheden Publikum og Oplevelse og forventes derfor at kunne udvise interesse for andre dele af Museerne Helsingør.

Organisation

Du har som projektleder det daglige ansvar for at sikre Museerne Helsingørs afvikling de årlige Sundtoldens dage i august. Du bliver således ansvarlig for at sikre, at opgaver i forbindelse med historiske events løses profes­sionelt og økonomisk ansvarligt gennem de respektive kanaler og fagforvaltninger.
Du refererer til leder af Publikum og Oplevelser Thomas Nielsen men vil også forventes at have et tæt samarbejde med Museumschefen. Derudover får du tæt samspil med en række nøgleaktører i organisationen f.eks. i forhold til kommunikation og events, økonomi og jura og ikke mindst praktiske forhold omkring plan/vej og havnen.

Projektlederens profil og kompetencer

Som projektleder har du det daglige ansvar for arbejdet Sundtoldens dage og formidling af Sundtoldens Helsingør. Det gælder planlægningen, koordineringen af Museets opgaver og afviklingen gennem det nødvendige samarbejde med de mange aktører. Du skal derfor evne at skabe begejstring og engagement og et godt samarbejde med alle interne som eksterne interessenter.

Vi forventer derfor at du;

 • kan arbejde selvstændigt og løse opgaver fra strategisk overblik til praktisk udførsel.
 • har erfaring med at planlægge større events både i forhold til salg, formalia og inddragelse af civilsamfund.
 • er en engageret projektleder der sikrer fremdrift i planlægningen af selve afviklingen.
 • skaber følgeskab gennem inddragelse.
 • har en solid forståelse for økonomi og budgetlægning.
 • er en dygtig kommunikatør i flere forskellige miljøer og har personlig gennemslagskraft.
 • kan sikre markedsføring af begivenheder og branding af Helsingør som Sundtoldens by.
 • sikre at Helsingørs erhvervsliv inddrages og der skabes kobling mellem kulturarv og erhverv.

Ansættelses vilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst eller som ansættelse som projektleder. Lønnen fastsættes efter forhandling på baggrund af din profil og kompetencer. Forventet opstart 1. januar 2020. Stillingen er 37 timer ugentligt og tidsbegrænset til 2 år.

Flere oplysninger

Interesserede er velkomne til at kontakte Museerne i Helsingør, leder af Publikum og Oplevelse Thomas Nielsen eller Museumschef Maibritt Bager med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til:

Thomas Nielsen træffes på tlf. 4525311808 eller på mail tni08@helsingor.dk
Maibritt Bager træffes på tlf. 49281810 eller på mail mba03@helsingor.dk

Send gerne en mail eller en sms og aftal et tidspunkt for samtalen. Der vil i forbindelse med ansættelsesproceduren være samtalerne d. 20-21 november. Det skal bemærkes at stillingen opslås med forventning om, at Helsingør Kommunes budgetforlig 2020, vedtages af Helsingør byråd d. 4. november.

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest kl. 12.00 d. 13.11. 2019

Send din ansøgning

Vi henviser til, at du søger stillingen via knappen ’Søg jobbet’, som du finder her på siden.

SØG JOBBET

I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt.

9 ud af 10 indbyggere bor mindre end 2 km fra vandet. Her mødes Hamlet og Kronborg med verdenskendt arkitektur og en hyggelig middelalderby på ét og samme sted. Tjek #OplevHelsingor og se selv.

 

Kilde: Jobnet.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Support inden for scenen

Læs mere
Henter jobs...