Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 januar 2019

Projektleder

Sangens Hus, Herning

Vil du løfte sangen i Danmark?

I Sangens Hus’ sekretariat i Herning arbejder et dedikeret hold af projektledere, fundraisere og kommunikatører med at udvikle, realisere og formidle de mange forskellige projekter, som Sangens Hus er tovholder for. Nu har vi brug for en ny kollega, som er stærk i projektledelse og god til netværk og nytænkning.

Som medarbejder i Sangens Hus bliver du en del af et handlekraftigt miljø med en stor erfaringsballast og et bredt netværk. Vores samarbejdspartnere er institutioner, organisationer og enkeltpersoner, som beskæftiger sig med sang: musikskolerne, kororganisationerne, sangkraftcentrene, efter- og højskoler, professionshøjskoler, konservatorier og mange andre. Og på det seneste også aktører, som ikke har sang og musik som omdrejningspunkt, men som deler vores interesse og nysgerrighed overfor sangens potentiale i nye sammenhænge.

Dine hovedopgaver:

* At udvikle og implementere sangprojekter inden for Sangens Hus’ fire fokusområder og i tråd med strategien for Sangens Hus (se nedenfor)

* At drive projekter fra start til slut, herunder også ansvar for fondsansøgninger, ansvar for at udarbejde og overholde budgetter samt varetage kommunikation med potentielle samarbejdspartnere

* Løbende deltage i og præge relevante netværk

* Sørge for at projekterne bliver ført ud i livet i tæt samarbejde med styregrupper og arbejdsgrupper

* At dokumentere og evaluere projekterne samt medvirke til at udvikle og opdatere vores projektværktøjer

* Løbende statusrapportering til Advisory Board, bestyrelse, ledelse og øvrige interessenter

* Medvirke aktivt til formidlingen af sangprojekterne generelt

Dine kompetencer:

* Du har musik-/sangfaglig baggrund, og dermed en forståelse af sangverdenen

* Du har erfaring med projektledelse og er vant til at stå i spidsen i alle projektets faser

* Du er god til at kommunikere skriftligt og mundligt

* Du kan tale og skrive engelsk

Dine gode egenskaber:

* Du evner at finde balancen mellem at sikre involvering, tage styring og skabe fremdrift

* Du har let ved at etablere og vedligeholde gode samarbejdsrelationer – også når fagligheder og temperamenter er forskellige

* Du trives med at navigere i et projektlandskab i stadig forandring

* Du er struktureret, har overblik – også når det går stærkt – og sans for detaljen

Vi forventer en kollega

* der kan have hele Danmark som sin arbejdsplads, men med sekretariatet i Herning som base

* der er fleksibel i forhold til en svingende arbejdsbyrde, som også kan indebære aften- og weekendarbejde

Vi tilbyder:

* Et spændende job hvor du får stort fagligt råderum og i vid udstrækning selv tilrettelægger dit arbejde

* En nærværende og rummelig arbejdsplads hvor vi både arbejder fokuseret og har det sjovt

* Et inspirerende fagligt miljø som næres af synergien mellem det vi hver især kan, og hvor faglig sparring er en selvfølge

Stillingen kan være på deltid eller fuld tid – med tiltrædelse så snart det kan lade sig gøre

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Udviklingschef Heidi Kudahl Sørensen 2757 2010 heidi@sangenshus.dk

Projektchef Thomas Larsen Späth 9153 6167 thomas@sangenshus.dk

Direktør Christian Alstrup 2162 4022 ca@sangenshus.dk

Er du interesseret? Så mail din ansøgning til kontor@sangenshus.dk, så vi har den senest mandag den 14. januar 2019 kl. 12.00.

Vi forventer at holde samtaler i uge 4 og 5.

——

OM SANGENS HUS:

Sangens Hus tager samfundsansvar gennem sang, fordi

* sang bygger bro mellem mennesker og knytter os sammen

* sang giver hverdagspoesi og store kunstneriske oplevelser

* sang styrker kreativitet, læring og udvikling

* sang skaber tillid og tryghed og får vores glæde til at vokse

Sangens Hus arbejder for

* glade stemmer

* åbne sangfællesskaber

* stærk sangfaglighed

* varige forandringer

Sangens Hus forfølger sin vision ved at arbejde med fire indsatsområder:

* Talentudvikling. Der er brug for stærke talentmiljøer for børn og unge, som kan og vil arbejde med sang på eliteniveau. Der er brug for en stærkere fødekæde til de sanglige uddannelser, og der er brug for at vi får opbygget en større viden om alle aspekter af talentudvikling.

* Videncenter for sang. Sangens Hus’ videncenter for sang skal systematisk indsamle, bearbejde og formidle såvel teoretisk som praktisk viden om sang på alle niveauer.

* Sangprojekter. Der er brug for at vi udvikler og gennemfører en række sangprojekter i Danmark – primært med fokus på børn og unge. Disse projekter udvikler og gennemfører vi i samarbejde med sangaktørerne i Danmark på et højt fagligt og professionelt niveau.

* Sangkraftcentre. 10 sangkraftcentre over hele landet arbejder sammen om at udvikle stærke sangmiljøer, som skal fremme sangen i både bredden og på eliteniveau.

Sangens Hus blev lanceret i 2013 med støtte fra Kulturministeriet, på initiativ af Den Jyske Sangskole. I samarbejde med en række større fonde har vi siden da udviklet og drevet en række regionale og nationale sangprojekter, heraf mange med fokus på børn og unge. Sangens Hus fungerer også som partner i projekter hos andre organisationer, hvor vi bidrager med kompetencer inden for sang og musik, formidling, projektledelse og fundraising. Sangens Hus har i 2018 modtaget en ny 5-årig bevilling fra Kulturministeriet.

Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...