Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 10 november 2018

Publicistisk chef

Danske Medier

Danske Medier søger Publicistisk chef

Medierne i Danmark er af afgørende betydning for vores demokrati. Vi er med til at skabe oplysning til borgerne om samfundet, se magthaverne efter i sømmene og uddanne de næste generationer af borgere og mediebrugere.

I en tid med fake news på de sociale medier og i en tid, hvor befolkninger rundt om i verden oplever et voksende skel mellem politikere og presse, bliver vigtigheden af et mangfoldigt og frit mediemarked vigtigere og vigtigere.

I Danske Medier ønsker vi at styrke vores fokus på publicisme. Med tiltrædelse 1. januar 2019 søger vi derfor en publicistisk chef, som skal styrke Danske Mediers fokus på publicisme, medlemsservice, kommunikation og interessevaretagelse.

Danske Medier og Danske Mediers Arbejdsgivere er under omstilling, og der er tale om en nyoprettet stilling som led i en oprustning af foreningernes interessevaretagelse og arbejde for publicismen i Danmark. Som ny publicistisk chef bliver du ansvarlig for et lille team, der har ansvaret for:

  • Ekstern kommunikation, herunder presse og sociale medier
  • Medlemsservice og kommunikation
  • Events og debatter
  • Netværk og faglige udvalg
  • Du skal samtidig bidrage til Danske Mediers interessevaretagelse.

Vi søger en person

– med journalistisk baggrund, der kan være med til at tegne foreningens fokus på vigtigheden af publicisme
– der gennem sit tidligere arbejde – meget gerne fra Christiansborg – har et kendskab til beslutningsprocesser og arbejdsgange – og har et netværk i det landspolitiske miljø
– der kan tænke strategisk med henblik på at sikre Danske Mediers medlemmer de bedst mulige rammebetingelser – herunder sikre de bedst mulige vilkår for publicismen i Danmark
– der kan komme med innovative løsninger til, hvordan Danske Medier kan profilere sig i dagsordenen til gavn for vores medemmer
– der har indsigt i medlemskommunikation og pressearbejde
– der kan være sparringspartner i forhold til de faglige chefer og direktionen
– der gerne har erfaring med personaleledelse og kan lede Danske Mediers kommunikationsafdeling.

Vi tilbyder

Du vil referere til adm. direktør, Morten Langager, og du vil indgå i den daglige ledelse i foreningen sammen med den adm. direktør, den viceadm. direktør og vores politiske direktør.
Lønnen fastsættes efter individuel aftale. Du må påregne en vis rejseaktivitet samt lejlighedsvist arbejde uden for normal kontortid. Af faste elementer i lønpakken kan nævnes pensionsordning, fem feriefridage, helbredssikringsordninger mv.

Danske Medier er en brancheforening for ca. 300 private medlemsvirksomheder og omfatter dagblade, ugeaviser, netmedier, magasiner, specialmedier og lokale radioer.

Vi tilbyder job i en velfungerende organisation i tilknytning til en dynamisk og omskiftelig branche med et godt og tæt netværk med medlemsvirksomhederne. Danske Medier har et tæt sekretariatsmæssigt samarbejde med Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA), som er ved at blive udbygget. Som ansat i Danske Medier vil du derfor også lige så naturligt blive beskæftiget med opgaver i DMA.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte adm. direktør Morten Langager, mla@danskemedier.dk eller på tlf. 2027 8771.

Skriftlig ansøgning med CV bedes sendt direktionssekretær Bolette Bang Ingrisch bi@danskemedier.dk senest 10. november 2018.

Kilde: https://www.mediajob.dk/jobsearch.asp?visjob=7679
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...