Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 26 marts 2019

Rektor

Steiner HF og Rudolf Steiner–Skolen i Odense

Rektor til Steiner HF og Rudolf Steiner–Skolen i Odense
 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense har stolte traditioner, faste rytmer og nærvær og står nu midt i en spændende udvikling ved indførelsen af Steiner HF dette skoleår.

For os består en skoles opgave i mere end at hjælpe eleverne med at nå bestemte faglige mål, da vi tror på, at der skabes ligevægt ved at fokusere på faglighed og kreativitet på tværs af fagene, og at dette giver en indre sikkerhed og tro på sig selv.

Vi ser vores brede vifte af teoretiske, håndværksmæssige og kunstneriske fag, som afgørende for at barnet, og senere det unge menneske, bevarer lysten til at lære og udvikler individuelle færdigheder, som det kan tage med sig videre i livet.

DELER DU DISSE VÆRDIER

er du måske den visionære og favnende rektor, vi søger. Du skal være rektor for hele skolen, fra børnehaveklasse til 2. HF, og i fællesskab med skolens kollegium, skal du have blik for skolens helhed og samtidig sikre den fortsatte udvikling af vores nyoprettede Steiner HF.

Steiner HF byder på en udvidet fagpakke med en kombination af fag, som både omfatter humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk. Uddannelsen har et højt fagligt niveau og er Danmarks eneste ungdomsuddannelse uden eksaminer og karakterer.

Steiner  HF blev en realitet, da steinerskolernes 11. og 12. klassetrin i december 2016 blev godkendt som en del af den seneste gymnasiereform. Steiner HF bygger således videre på over 30 års erfaring med at give de unge et helt særligt fundament til at møde en verden, som i stigende grad efterspørger kompetencer og uddannelse, der giver dem evnen til at kunne gribe og forme en fremtid i hastig forandring.

Etableringen af vores nye Steiner HF byder på mange muligheder, som bl.a. fordrer, at du kan favne og få det allerbedste ud af både de steinerpædagogiske læringstilgange og de ministerielle krav. Som rektor forventes du at udvikle og definere roller og ansvarsområder i fællesskab med skolens kollegium, der kan sikre den optimale drift og udvikling af skolen i sin nye struktur.

VI TILBYDER EN STILLING, HVOR DU:

 • Sammen med et stærkt lærerteam og en velfungerende administration, kan stå i spidsen for en ny type ungdomsuddannelse.
 • Indgår i et fælles rektornet for de fem skoler, der udbyder Steiner HF.
 • Får en varieret hverdag, hvor undervisning af eleverne også indgår.
 • Bliver en del af en skole i fortsat udvikling med en engageret medarbejder- og forældrekreds.
 • Har mulighed for fleksible arbejdsdage, hvis du har lang transporttid.

VI FORVENTER, AT DU:

 • Har en åbenhed for steinerpædagogik.
 • Kan indgå i en kollegial ledelsesstruktur.
 • Har undervisningskompetence i mindst et gymnasialt fag, hvilket er et krav, ifølge Lov om private gymnasier.
 • Har en kandidatgrad, pædagogikum og gerne ledelseserfaring.
 • Har flair for og kan stå i spidsen for de politiske og administrative opgaver rettet mod ministeriet og andre eksterne interessenter.
 • Er fleksibel og har naturlig interesse i at støtte op om arrangementer, der kan ligge uden for normal arbejdstid.
 • Er åben og udadvendt og kan bidrage til branding af skolen og arbejdet med at fastholde gamle elever samt rekruttere nye.

Har du lyst til at være en del af skolens spændende udvikling, glæder vi os til at høre fra dig.

 • Eventuelle referencer indhentes kun efter forudgående aftale med ansøger.
 • Samtaler afholdes løbede, men primært i uge 14.
 • Ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst med AC/Djøf og Finansministeriet.
 • Løn forhandles og tager udgangspunkt i de bestemmelser, der gælder for rektorer.

Læs mere om skolen og Steiner HF på www.rss-odense.dk og www.steinerhf-odense.dk

Kontaktpersoner

Afdelingsleder for Steiner HF
Thomas Watt
Hovednummer: 65957004
tw@rss-odense.dk
Bestyrelsesformand
Signe Black
Mobil: 24441334
sb@rss-odense.dk

Arbejdsgiver

RUDOLF STEINER – SKOLEN I ODENSE
Lindvedvej 64
5260 Odense S
(Arbejdspladsen ligger i Odense)

Ansøgning

Søg via e-mail: job@rss-odense.dk
Søg skriftligt

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8259220?fbclid=IwAR0yg0UvI_Vl5AzbejFZbJeuwj6yok1vVDlVlZpEtkWeFpGq1Ltzqv6N44o
Annonce
Annonce

Hjemmestudieproduktion i Cubase

kursus

Midi og audioredigering

Læs mere
Henter jobs...