JOBSCENEN - Rytmisk korleder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 oktober 2019

Rytmisk korleder

Rønnevang Kirke, Taastrup

Rytmisk korleder til Rønnevang Kirke

Rytmisk korleder til Rønnevang Kirke

Rønnevang Kirkes Menighedsråd, Taastrup Hovedgade 150, 2630 Taastrup søger en
rytmisk korleder til en stilling på ca. 18 timer om ugen med tiltrædelse den 1.
december 2019 som kan indgå i et positivt og engageret samarbejde med kirkens
præster og kirkens medarbejdere.

Rønnevang Kirke er en levende kirke med mange forskelligartede aktiviteter. Vi
vægter musikken højt, og vi har et aktivt koncert- og gudstjenesteliv.

Stillingen indeholder blandt andet:

Korledelse i samarbejde med kirkens organist, vi har bl.a.

– Gospelkor – børnekor – spirekor

– Babysalmesang

Udover musiktilbuddene er der en række børnegudstjenester, rytmiske musik-
gudstjenester, højmesser og arrangementer, hvor korlederen også deltager.

Der kan tilknyttes stillingen andre arbejdsområder, f.eks. kommunikations- og
PR-opgaver samt deltagelse i kirkens juniorklub og minikonfirmandundervisning.

Vi søger en medarbejder, der:

– har en musikalsk baggrund

– har interesse for kirkens liv og mangfoldighed

– har gode samarbejdsevner

– er fleksibel omkring sin arbejdstid

– selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde

– har lyst og energi til at oprette og udvikle det rytmiske musikliv i kirken

– er udadvendt og serviceminded

Ansættelsen sker ved Rønnevang Sogns Menighedsråd, Taastrup Hovedgade 150,
2630 Taastrup.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem
Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som hen-
holdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller
kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelsen af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem
Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist- og kantor
Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres
tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske
en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet kr. 134.893 kr. – 197.151.
(nutidskroner). Fikspunktet er kr. 138.352 (nutidskroner). Hertil kommer et overens-
komsttillæg på årligt kr. 449 (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt
kr. 10.398 (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk
Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i
henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 150.548  –
183.446 (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Årslønnen for
ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i
henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 145.270 årligt
(nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 152.629 årligt (nutidskroner).
Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 11.295
(nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. Alle lønoplysninger er angivet for
deltidsstillingen på 18 timer pr. uge.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkens
kontaktperson Aksel Norsgård, tlf. 21 47 18 12 eller menighedsrådets formand
Niels Holm, tlf. 40 32 71 63.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Rønnevang Kirke mærket ”ansøgning
rytmiskkorleder” eller på mail til 9094fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted sidst i oktober og først i
november 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er prøvetid i stillingen, og at der vil blive
indhentet referencer og børneattest.

Se også kirkens stillingsopslag for ansættelse af ny kirke- og kulturmedarbejder
ved Rønnevang Kirke.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...