Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 december 2018

Site manager

Museum Nordsjælland

Site manager til UNESCO Verdensarven Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Museum Nordsjælland søger en site manager til en alsidig stilling, der rummer opgaver med udvikling, tilsyn og formidling af verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

Vi søger en engageret medarbejder, der har stor erfaring med projektledelse og samarbejde med mange interessenter, og som har et skarpt blik for formidling. Stillingen er en fuldtidsstilling og berammet til 5 år.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland blev optaget på UNESCO´s verdensarvsliste i 2015. Verdensarvsområdet udgøres af Jægersborg Hegn og Dyrehave, Store Dyrehave ved Hillerød samt dele af Gribskov. Parforcejagtlandskabet er et enestående område, der viser, hvordan en konge har brugt landskabet til at manifestere sin magt, og hvordan barokkens kongehuse har påvirket hinanden.

Dine arbejdsopgaver som site manager omfatter bl.a.: 

 • fortsat udvikling af formidlingen af verdensarvsområdet i samarbejde med væsentlige interessenter, herunder turistorganisationer, kulturinstitutioner, uddannelsessteder og lodsejere
 • gennemførelse af et moniteringsprogram for verdensarvsområdet med afrapportering til UNESCO
 • igangsætning og fundraising af nye projekter
 • medvirken til at promovere og brande verdensarvsområdet nationalt og internationalt
 • drift og udvikling af verdensarvsområdets digitale platforme
 • repræsentation af verdensarvsområdet i nationale og internationale netværk for verdensarvslokaliteter
 • samarbejde med styregruppen for verdensarvsområdet, hvor du fungerer som sekretær

Vi forestiller os, at du: 

 • har en akademisk uddannelse inden for et af fagområderne kulturhistorie, naturhistorie eller landskabsarkitektur
 • har stærke kompetencer inden for kommunikation og formidling
 • har erfaring med projektledelse og fundraising
 • er udviklingsorienteret og kan arbejde på et strategisk niveau
 • har gode samarbejdsevner, ‘drive’, personlig gennemslagskraft og kan arbejde selvstændigt
 • kan navigere i et felt med mange forskellige interessenter
 • behersker dansk og engelsk i skrift og tale 

Museum Nordsjælland er sekretariat og site manager institution for verdensarvsområdet. Driften af sekretariatet og stillingen som site manager finansieres i fællesskab af Naturstyrelsen, Det Grønne Museum, Museum Nordsjælland samt Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner i henhold til en samarbejdsaftale. Samarbejdspartnerne er repræsenteret i en styregruppe, der med de respektive mandater beslutter den overordnede strategi for udviklingen af arealerne som verdensarvslokalitet.

På Museum Nordsjælland er stillingen som site manager en stabsfunktion, hvor du refererer til museumsdirektøren, der også er formand for styregruppen for verdensarvsarealet. Din arbejdsplads vil som udgangspunkt være i museets afdeling for Nyere tid på Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm.

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem din faglige organisation og Kommunernes Landsforening. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Send din ansøgning med relevante bilag til Museum Nordsjælland pr. e-mail: post@museumns.dk senest d. 17. december 2018 kl. 12.00 og skriv “Site manager” efterfulgt af dit navn –  i emnefeltet. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 15. januar 2019.

Du kan læse mere om parforcejagtlandskabet på parforce.dk og om Museum Nordsjælland på museumns.dk. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos museumsdirektør Ole Lass Jensen pr. e-mail: olj@museumns.dk.

 

Kørekort:

A10(Villig til at bruge egen bil i jobbet), B(Almindelig bil)

Kontaktperson

Arbejdsgiver

 • Museum Nordsjælland
 • Sdr. Jagtvej 2
 • 2970 Hørsholm
 • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4909686
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din karriere som musiker

Læs mere
Henter jobs...