Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 december 2019

Sogne­medhjælper/­kirke- og kultur­medarbejder

9 timer pr. uge

Hasle kirke og Ruts kirke, Bornholm

Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

En stilling som sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder ved Hasle Kirke og Ruts Kirke i Hasle-Rutsker Pastorat på Bornholm er ledig pr. 1 februar 2020
Stillingen er på 9 timer pr. uge.

Sognemedhjælperen forventes at varetage følgende opgaver:

Inden for kirkens tilbud til børn:

Minikonfirmandundervisning – (En dobbelt-lektion om ugen 5-6 måneder om året).

Medvirken ved en del gudstjenester, især familie- og børnegudstjenester, herunder spaghettigudstjenester.

Udbringning af dåbshilsner.

Inspirere og organisere frivillige medarbejdere i kirkens tilbud til børn og børnefamilier.

Lejlighedsvis medhjælp i frivilligt kirkeligt børne-unge arbejde i sognene.

Inden for kirkens diakoni:

Inspirere til diakonalt engagement og organisere frivillige medarbejdere i diakonale opgaver så som besøgstjeneste og evt. andre diakonale opgaver.

I det omfang arbejdstiden tillader det også selv udføre besøgstjeneste.

Hasle og Rutsker Sogne har tilsammen 2350 indbyggere, èn præst og 2 menighedsråd.

Vi forventer, at du er smilende, udadvendt og kan lide at være sammen med mennesker i alle aldre. Du er personlig kristen og kan lide at dele troen med andre.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Bornholms Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen er omfattet af en samarbejdsaftale mellem Hasle menighedsråd og Rutsker menighedsråd om personale og aktiviteter.

Ansættelse sker ved Hasle Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 4 A, 3790 Hasle

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Der henvises til Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer, herunder § 14 om obligatoriske krav til uddannelse samt § 15 i cirkulæret vedrørende undtagelse af uddannelseskravene.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 379.975,98 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 301.113,39 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 301.113,39 kr. – 430.161,36 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 315.451,45 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 875,21 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jens Jørgen Rasmussen på telefon 56 964009, eller mail jjra@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Filip Ambrosen Julegade 2C, 3790 Hasle, eller på mail til 7557fortrolig@sogn.dk cc. Leo Nielsen Tofteløkken 11, 3790 Hasle, mail til 7558fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16 december 2019 kl. 18.00.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 51.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...