JOBSCENEN - Solocornetist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 maj 2019

Solo­cornetist

Slesvigske Musikkorps

Solocornetist ved Slesvigske Musikkorps.

Brænder du for at spille i et af Forsvarets professionelle musikkorps, så er du måske den nye solocornetist i Slesvigske Musikkorps (SMUK) med tiltrædelse pr. 1. august 2019.

Om os

Slesvigske Musikkorps er et af Forsvarets 3 fuldtidsprofessionelle musikkorps og består af 16 musikere, henholdsvis messingblæsere og slagtøjsspillere.

Musikkorpset repræsenterer Forsvaret ved en lang række arrangementer og koncerter både herhjemme og i udlandet. Som Forsvarets musikalske ambassadør deltager orkesteret årligt ved mere end 130 militære og civile arrangementer, herunder offentlige koncerter, militære parader og nationale mærkedage.

Slesvigske Musikkorps er kendt for sin store musikalske bredde. Alsidigheden og korpsets mange finesser, bliver understreget af den perlerække af solister og dirigenter, korpset arbejder sammen med.

Musikkorpset er organisatorisk tilhørende Slesvigske Fodregiment og har dagligt til huse i Slesvigske Musikhus i Haderslev.

Om stillingen

Stillingen som solocornetist indebærer også pligt til trompet.

Som musiker skal du medvirke til at give musikkorpset stabilitet og tillige bidrage til dets musikalske udvikling qua dine personlige og musikalske kompetencer. Du vil, via de forskellige udvalg i orkesteret, have mulighed for at være med til at præge udviklingen i musikkorpset.

Vi lægger vægt på en åben og konstruktiv dialog medarbejdere og ledelse imellem.

Stillingen giver, gennem efter- og videreuddannelse, rig mulighed for personlig udvikling.

Om dig

Du er som udgangspunkt konservatorieuddannet på cornet/trompet eller har anden professionel musikalsk baggrund på tilsvarende niveau.

Som person er du innovativ, fleksibel og har gode samarbejdsevner.

Du trives med ansvar, din faglighed og din empatiske tilgang til arbejdet gør, at du som solospiller og kollega er god til at indgå i en såvel musisk som social sammenhæng i musikkorpset.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til, den til enhver tid gældende Organisationsaftale for musikere og dirigenter i Forsvaret af 4. december 2014 mellem Centralorganisationen af 2010, Foreningen af Musikere i Forsvaret og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

ANSÆTTELSESPROCEDURE:

Ansættelsesprocessen foregår ved deltagelse i konkurrence, der påregnes afholdt den 20. juni 2019 i Slesvigske Musikhus, Louisevej 7a, 6100 Haderslev.

Konkurrencen består af følgende opgaver:

1. Runde: J. G. Pennequin (med klaver)
2. Runde: Orkester- og gruppespil

Begge runder afvikles uden skærm. Der stilles akkompagnatør til rådighed.

Umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb udpeger dommerpanelet et antal ansøgere til deltagelse i konkurrencen.

Noder til konkurrencens 2. runde udsendes sammen med indkaldelsen. Efter konkurrencen gennemføres samtaler med egnede kandidater.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du er desuden omfattet af Lov om Forsvarets Personel, hvilket bl.a. betyder, at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderingerne erklæres for fuldt egnet til udsendelse som musiker i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Du er velkommen til at høre mere hos chefen for Slesvigske Musikkorps, orkesterchef Rasmus Frandsen, tlf. 2016 8791. Har du spørgsmål til løn – eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2019.

Ansættelse sker med tiltrædelse den 1. august 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Kontaktperson

Birgit Jepsen
telefon 7281 9183
e-mail: Fps-ba-bss03@mil.dk

Arbejdsgiver

Haderslev Kaserne
Louisevej 2A
6100 Haderslev
Danmark
Telefon: 72819663
Email: FPS-BA-BSS27@FIIN.DK

Ansøgning

 Søg jobbet

 

Kilde: musikeren.dk
Annonce
Annonce

Rytmisk Korarrangement 2020

kursus
13 junOnline

En-dags online workshop

Læs mere
Henter jobs...