Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 marts 2019

Souschef

Musik & Billedskolen, Varde

Vil du være souschef på Musik & Billedskolen

Ansøgningsfrist:
19-03-2019

Musik & Billedskolen søger en ny souschef pr. 1.5 2019, idet vores nuværende mand på posten, flytter fra landsdelen.

Musik & Billedskolen er en ’lille skole’, hvor vi er afhængige af hinanden og rykker sammen om opgaverne når behovet opstår. Vi værdsætter fællesskab, vidensdeling og kollegial sparring, uanset hvilken rolle man besidder.

Vi oplever, at den vigtigste udvikling sker i det felt, hvor vi sætter vores viden og kompetencer i spil og tør dele såvel succeser – som udfordringer.

Vores kerneopgave er at skabe optimale rammer for elevernes kunstneriske og musikalske læring.

Skolens personale består af 36 engagerede medarbejdere, som tilsammen driver skolen med ca. 950 aktivitetselever, kompagnonundervisning i 23 folkeskoleklasser – herunder to orkesterklasser, musikvalghold for 9. klasse med afgangseksamen, projekter i dagtilbud – bl.a. kulturbørnehaver og en Sangglad Børnehave. Derudover har vi et velfungerende talentprogram, der hvert år sender elever videre til MGK, konservatoriet, eller andre videregående musikuddannelser.

Vi er en aktiv part i Varde Kommunes kulturliv og kaster os gerne ind i nye projekter. Lige nu arbejder vi på et oplæg til en Musical talentskole – en skole på MGK niveau, der skal give unge mennesker de rette kompetencer til f.eks. at søge ind på Musicalakademiet i Fredericia. Udviklingsarbejdet sker i samarbejde med amatørteateret 7-Kanten og en lokal danseskole.

Ud over ledelsesteamet med leder og souschef, består administrationen af en administrativ medarbejder, en PR – og arrangements medarbejder, en deltids servicemedarbejder og en medarbejder i flexjob.

Folkeskoleområdet og det rytmiske område har hver en koordinator, der er samlende for områdernes aktiviteter og udvikling, men refererer til leder eller souschef.

Dine ansvarsområder

 • Som souschef er du nærmeste leder for ca. 15 af Musik & Billedskolens medarbejdere, med ansvar for at gennemføre medarbejderudviklingssamtaler, give feed back på undervisningsobservationer, indgå aftaler om arbejdsopgaver, arbejdstid og i det hele taget have den daglige kontakt
 • Du er del af ledelsen, hvor de pædagogiske, strategiske og økonomiske drøftelser foregår, og hvor processen for at omsætte strategi til handling planlægge.
 • Du udvikler og justerer løbende Musik & Billedskolens undervisningsprogram (tilbud, holddannelse mm) i samarbejde med lederen
 • Du er ’back up’ på elev- og medarbejderadministration i samarbejde med vores administrative medarbejder
 • Du træffer aftaler med eksterne skoler i forhold til samarbejde om skemalægning og lokaler
 • Du deltager i kommunale udviklings – og arbejdsgrupper omkring kulturelle og/eller undervisningsmæssige opgaver
 • Du deltager i MED udvalget og Musik & Billedskolens Samråd
 • Du indgår i relevante netværk

Blandt andre ansvarsområder kan ligge

 • Udvikling og koordinering af Musik & Billedskolens talentprogram
 • Evt.  2-3 timers undervisning, alt efter skolens behov og alt efter om det det passer ind i fagfordelingen
 • Koordinering af billedkunstafdelingen med fire hold (ca. 50 elever)
 • Endelig fordeling af arbejds- og ansvarsområder sker i dialog – alt efter særlige kompetencer – og styrker.

Din profil

 • Du har en musikfaglig uddannelse fra konservatoriet, universitetet eller en anden relevant baggrund
 • Du har erfaring med – og brænder for personaleledelse og er klar til at udvikle ledelse i lederteamet
 • Du har humor, kan begejstre og bidrage til den gode stemning
 • Du er en teamplayer, der elsker at skabe resultater sammen med andre
 • Du er åben for at udfordre – og lade dig udfordre, med mulighed for at flytte på egne eller andres holdninger
 • Du er klar og tydelig i kommunikation – både mundtlig og skriftlig
 • Du er en god lytter og har sans for nærvær og naturlig situationsfornemmelse
 • Du evner at håndtere konflikter respektfuldt og med ordentlighed
 • Du kan holde flere bolde i luften samtidig og er god til at træffe beslutninger
 • Du kan holde fokus under pres
 • Du har gode IT kompetencer – Superbruger i Microsoft Office programmerne og Speedadmin
 • Du tænker i helheder, og skaber sammenhæng både internt i Musik & Billedskolen – og i relationen Varde Kommunes værdier og politikker
 • Du er god til at omsætte mål til handling

Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst, med et forventet lønniveau på ca.
kr. 425.000. plus pension.

Ansøgningsfrist tirsdag den 19. marts kl. 12.00.
Ansøgning og relevante dokumenter sendes elektronisk.

Vi holder samtaler fredag den 22. marts og evt. 2. samtale tirsdag den 26. marts.

Ansøgere bliver bedt om at deltage i en test mellem 1. og 2. samtale.

Du er velkommen til at kontakte Musikskoleleder Hanne Grønlund for yderligere oplysninger på: hagr@varde.dk eller tlf. 2265 9531.

www.musikogbilledskolen.dk

 

Kilde: http://www.vardekommune.dk/job/vil-du-vaere-souschef-pa-musik-billedskolen?fbclid=IwAR3rL-IwgbjNtgx0FLmjrDtX3F9F7Y5NAt0yHRfPumFt5C5YPKwdO4LOFKI
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...