Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 september 2019

Studerende med interesse og flair for administrative opgaver

Kunstakademiets Billedkunstskoler

Studentermedhjælper til studieadministrationen ved Kunstakademiets Billedkunstskoler

Kunstakademiets Billedkunstskoler søger en studerende med interesse og flair for administrative opgaver.

Hvem er vi?

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Der er ca. 170 studerende på uddannelsen. Uddannelsen består af en 3 årig bacheloruddannelse og en 3 årig masteruddannelse. Billedkunstskolerne har til huse på Charlotten-borg Slot på Kongens Nytorv.

Studieadministrationen varetager alle de administrative opgaver i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen. Studieadministrationen vejleder de studerende om bl.a. udveksling, orlov og SU. Det er også studieadministrationen, der står for den praktiske og administrative del af den årlige optagelse af studerende, hvor Billedkunstskolerne modtager ca. 600 ansøgninger.

Der er tre medarbejdere i studieadministrationen.

Dine arbejdsopgaver Du vil få en alsidig og skiftende opgaveportefølje med varierende opgaver af både administrativ og praktisk karakter. Opgaverne vil bl.a. bestå af

· ajourføring af oplysningerne i en række studieadministrative systemer, fx registrering af resultater, indskrivning, gennemførelse af kurser mv.

· vejledning af ansøgere og studerende

· bistand i forbindelse med optagelsen, fx check af de modtagne ansøgninger samt praktiske og administrative opgaver i forbindelse med selve optagelsesproceduren

Dertil kommer en lang række ad hoc opgaver, fx udskrivning af diplomer, og løbende opgaver, som alle vil være en del af studieadministrationens arbejde med at skabe et tilgængeligt og korrekt grundlag for administration af uddannelserne og for servicering af de studerende og underviserne. Du vil selvfølgelig blive introduceret til opgaverne og vil kunne sparre med kollegerne.

Dine kvalifikationer

§ Du er godt i gang med en samfundsvidenskabelig eller anden relevant videregående uddan-nelse, og har minimum ét år tilbage af studiet

§ Du har lyst til administrative opgaver og kan se værdien af en korrekt og smidig admini-stration

§ Du arbejder selvstændigt og struktureret og tager ansvar for dine arbejdsopgaver

§ Du kan lide at yde god service

§ Du er god til at formidle og formulere dig på skrift og tale – også på engelsk

§ Du er positiv og besidder gode samarbejdsevner

Løn- og ansættelsesvilkår Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 15 timer. Arbejdstiden tilrettelægges efter aftale, men vi ser gerne, at du er her to til tre gange om ugen. Variation i arbejdstiden i forbindelse med eksa-mensperioder kan aftales.

Du ansættes efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organi-sationer – Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, labo-ranter og it-medarbejdere (HK).

Det er et krav, at du er studieaktiv for at være ansat som studentermedhjælper.

Yderligere oplysninger Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte studieadministrativ medarbejder Sofie Lidbjerg på 3374 4610.

Du kan læse mere om Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler på vores hjemme-side www.kunstakademiet.dk.

Ansøgning Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag senest man-dag den 16. september 2019

Vi forventer at afholde samtaler i slutningen af september måned med henblik på tiltrædelse snarest muligt.

Billedkunstskolerne opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsfor-hold til at søge stillinge

Annonce
Annonce

Autentisk sangskrivning

kursus
2 mar

Er du i kontakt med din indre sangskriver og slipper du dine sange fri? 

Læs mere
Henter jobs...