Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 september 2019

Studieleder

Det Jyske Musikkonservatorium

Studieleder for de rytmiske uddannelser

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) søger snarest muligt en studieleder for de rytmiske uddannelser i afdeling Aarhus. Studielederen har det daglige ansvar for driften og udviklingen af afdelingen for de rytmiske uddannelser. Afdelingen består af uddannelserne Rytmisk Musik (RM), Rytmisk Musik og Bevægelse (RMB), Almen Musikledelse (AM) og EVU. Der er ca. 150 studerende på afdelingens uddannelser, 20 fastansatte undervisere og ca. 40 timeansatte undervisere.

DJM er i en unik udviklingsfase med en ny strategi, der fokuserer på kunstnerisk medborgerskab. Den nye studieleder bliver en central medspiller i virkeliggørelsen af denne strategi gennem udvikling af uddannelserne i tæt samspil mellem omverden, studerende og undervisere.

Studielederen arbejder tæt sammen med den øvrige ledelse om implementeringen af de nye studieplaner. Derudover har studielederen et tæt samarbejde med studieadministrationen om den praktiske tilrettelæggelse af uddannelserne.

Stillingen er placeret i DJM’s afdeling i Aarhus. Der må påregnes deltagelse i møder og andre aktiviteter på afdelingerne i både Aarhus og Aalborg samt deltagelse i møder med konservatoriets samarbejdspartnere.

Som studieleder er du

 • Ansvarlig for overordnet at sikre kvaliteten af afdelingens uddannelser
 • Primus motor for at sikre et godt studiemiljø for de studerende på området
 • Personaleleder for underviserne på området med vægt på et godt samarbejde mellem underviserne
 • Ansvarlig for at gennemføre medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og gruppeudviklingssamtaler (GRUS) med de ansatte undervisere på området
 • Ansvarlig for rekruttering af undervisere til afdelingen i samarbejde med den øvrige ledelse
 • Ansvarlig for udvikling af nye uddannelser og uddannelseselementer og for udarbejdelse og vedligeholdelse af studieordninger og -planer
 • I en tæt kontakt med de studerende blandt andet i forbindelse med ansøgninger om orlov og merit, i disciplinære sager m.m.
 • Ansvarlig for udarbejdelsen af timefagfordelingen
 • Budgetansvarlig for området i samarbejde med den øvrige ledelse og administration

Det er et krav, at studielederen har

 • En stærk faglig baggrund inden for rytmisk musikudøvelse og pædagogik
 • Kendskab til uddannelsesområdet

Vi forventer, at studielederen:

 • Har erfaring med ledelse og brænder for strategiske udviklingsprocesser.
 • Er villig til at lære og har en åben og nysgerrig tilgang til sit arbejde
 • Er venlig og imødekommende og bevarer overblikket, selv når der er pressede og hektiske vilkår
 • Er handlekraftig og vedholdende, når det er påkrævet
 • Kan tale og skrive engelsk på højt niveau

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsansættelse på 37 timer pr. uge. Stillingen aflønnes som en specialkonsulentstilling og er til besættelse snarest muligt. Studielederen refererer til rektor.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i staten. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg.

For yderligere spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rektor Claus Olesen på tele-fonnummer 5117 6456 eller på clol@musikkons.dk eller vicerektor Keld Hosbond på telefonnummer 5117 6461 eller på keho@musikkons.dk

Alle med de fornødne kvalifikationer opfordres uanset alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist

Søndag den 15. september 2019 kl. 20.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted 25. september

 

Det Jyske Musikkonservatorium er Danmarks største konservatorium med over 400 studerende fordelt på 2 afdelinger beliggende i Aarhus og Aalborg. DJM udbyder uddannelser indenfor klassik, rytmisk og elektronisk musik. Det Jyske Musikkonservatorium er en moderne og innovativ musikuddannelses- og kulturinstitution, der gennem lokal forankring udøver national og international virksomhed. Med udgangspunkt i den højeste kvalitet i uddannelse, forskning og international virksomhed er Det Jyske Musikkonservatorium en aktiv og engageret medspiller i musiklivet. Læs mere på www.musikkons.dk

SØG STILLINGEN

 

Kilde: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=124988&MediaId=5&fbclid=IwAR2HkKNxwFULcYh4LuMKvCCdytlivf4AHHSQ-wG8wWIsplt66C2xq1y2r0o
Annonce
Annonce

Hjemmestudieproduktion i Cubase

kursus

Midi og audioredigering

Læs mere
Henter jobs...