Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 juni 2018

Timelærere til RMC

Rytmisk Musikkonservatorium

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) søger timelærere til undervisning i nedenstående fag til studieåret 2018/2019:

På bacheloruddannelserne Musiker, Komposition og Musikproduktion og kandidatuddannelserne Music Performance og Music Creation:

  • Kunstnerisk udviklingsarbejde (2-3 timelærerstillinger á hver min. 70 undervisningstimer fordelt på to semestre)

På bacheloruddannelserne Musiker, Komposition og Musikproduktion:

  • Musikpædagogik og læring (2 timelærerstillinger á hver min. 100 undervisningstimer fordelt på to semestre)

På bacheloruddannelsen Music Management:

  • Kommunikation og markedsføring (1 timelærerstilling á min. 70 undervisningstimer fordelt på to semestre)

På bacheloruddannelserne Musiker, Komposition og Musikproduktion:

  • Komposition (1 timelærerstilling á min. 80 undervisningstimer fordelt på to semestre)

På Solistuddannelsen:

  • Individuel vejledning (1 timelærerstilling á 70 undervisningstimer fordelt på to semestre)

Stillingerne er tidsbegrænsede for studieåret 2018/2019.

Stillingerne ønskes besat pr. 20. august 2018.

Læs mere om fagene i de enkelte studieordninger for uddannelserne.Om stillingerne

Timelærerstillingerne omfatter undervisning i det pågældende fag med tilhørende forberedelse. Desuden medvirker timelæreren normalt som intern censor inden for fagområdet, hvilket aflønnes særskilt. 

Kvalifikationer

Ved besættelse af stillingerne lægges vægt på ansøgernes faglige og undervisningsmæssige kvalifikationer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Personalestyrelsens cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning. Timelønnen er kr. 600,11 (niveau 1.12.2017) pr. undervisningstime inkl. forberedelse, hvortil der kommer feriegodtgørelse på 12,5%. Frigørelsesattest udstedes efter anmodning.

Ansøgning

Ansøgningen skal udformes i henhold til ”Vejledning i udarbejdelse af ansøgning til timelærerstillinger”, som er tilgængelig på RMC’s hjemmeside. Find stillingsopslag og vejledning her.

Ansøgning med bilag/dokumentation indsendes elektronisk til Rytmisk Musikkonservatorium, så den er RMC i hænde senest den 17. juni 2018. Søg stillingerne ved at klikke her.

Inden rektor træffer afgørelse om ansættelse, foretages der en faglig bedømmelse af ansøgerne.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:

  • Jacob Anderskov vedrørende stillingerne inden for faget Kunstnerisk udviklingsarbejde, på JacobAnderskov@rmc.dk.
  • Jesper Sveidahl vedrørende stillingerne inden for faget Musikpædagogik og læring, på JS@rmc.dk.
  • Claus Finderup vedrørende stillingen inden for faget Kommunikation og markedsføring, på CF@rmc.dk.
  • Anders P. Jensen vedrørende stillingen inden for faget Komposition, på apj@rmc.dk.
  • Torben Snekkestad vedrørende stillingen inden for faget individuel vejledning, på TSN@rmc.dk

 

Oplysninger om RMC kan findes på www.rmc.dk.

RMC er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Vores vision er at være toneangivende blandt verdens førende uddannelsesinstitutioner inden for rytmisk samtidsmusik og at uddanne dimittender, som skaber musik og musikoplevelser, der beriger og bevæger.

RMC betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer derfor alle uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling.

Annonce
Annonce

Joey Landreth

Masterclass

Clinic med den canadiske sanger, sangskriver og guitarist

Læs mere
Henter jobs...