JOBSCENEN - To arkæologer
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 21 november 2019

To arkæologer

Københavns Museum

To arkæologer til Københavns Museum
 
Arkæologer med speciale i forhistorisk eller middelalderarkæologi

Københavns Museum søger to arkæologer med speciale i forhistorisk eller middelalderarkæologi til Antikvarisk Afdeling, som varetager ansvaret for forvaltning af Museumslovens kapitel 8 indenfor såvel arkæologi som bygningsmassen i museets ansvarsområde. Stillingerne er tidsubegrænsede.

Københavns Museum dækker forskning i og formidling af alle perioder af Københavns historie og samarbejder med kommunale forvaltninger, borgere og private aktører om kulturmiljø og den faste kulturarv. Vi tilbyder et spændende job i et innovativt miljø med engagerede medarbejdere og dygtige kollegaer.

Museet ønsker at skabe nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst hos byens borgere og besøgende, og med Arkæologisk Værksted at præsentere København som en moderne metropol med et levende og dynamisk forhold til sin kulturarv.

Museet har en omfattende udgravningsaktivitet, og vi har derfor brug for at konsolidere vores stab.

Vi søger to arkæologer med en erfaren profil, som kan:

 • forestå byarkæologiske udgravninger og forundersøgelser med udgravning af kontekster, profiler og flader selvstændigt
 • fungere som udgravningsleder med fagligt ansvar for et team af arkæologer
 • arbejde i teams og være omstillingsparat i forhold til skiftende arbejdsopgaver
 • registrere fund og kontekster på arkæologiske udgravninger samt vejlede kollegaer
 • fotodokumentere og vejlede kollegaer herunder i foto til 3D modeller
 • opmåle med GPS og totalstation og vejlede kollegaer i opmåling
 • kvalitetssikre opmålingsdata og sikre deres opbevaring
 • udlægge målepunkter og georeferere lokale målesystemer og kort
 • behandle geodata i GIS

Kandidaterne til stillingerne skal besidde følgende kvalifikationer:

 • Flere års erfaring med udgravning af komplekse byarkæologiske lag er et krav
 • Stor erfaring med budgetstyring og prioriteringer i felt er et krav
 • Flere års erfaring med fotodokumentation er et krav
 • Omfattende erfaring med opmåling med GPS og/eller totalstation er et krav
 • Erfaring med registreringssystemet Intrasis er et krav
 • Kendskab til Københavns historie er et krav
 • Viden og erfaring med arbejde i forurenet bymiljø er en fordel
 • Kørekort til personbil (B) er en fordel

Kandidaterne skal være indstillet på, at opgaverne i Antikvarisk Afdeling løses i teams med stort ansvar til den enkelte medarbejder og vi forventer derfor, at kandidaterne besidder gode samarbejdsevner. Der vil primært være tale om arbejde som udgravningsleder, men der vil også være tale om forefaldende arbejde i udgravningsteams på alle niveauer. Der kan forekomme nat- samt weekendarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Stillingerne vil være med ansættelsesstart hurtigst muligt og senest den 1. januar 2020.

Yderligere oplysninger om stillingen får hos ved henvendelse til overinspektør Jane Jark Jensen på 2688 0774.

Søg via nedenstående link senest torsdag den 21. november 2019
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 48.

Københavns Museum
Københavns Museum er en del af enheden Historie & Kunst i Kultur & Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. Enheden omfatter endvidere Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum og Københavns Stadsarkiv. Arbejdet på Københavns Museum planlægges og gennemføres i sammenhæng med strategi- og indsatsområder i Historie & Kunst.

Kontaktpersoner

Jane Jark Jensen
Hovednummer: 26880774

Arbejdsgiver

Koncernservice og Koncern IT
2400 København NV
Jane Jark Jensen
Hovednummer: 26880774
Arbejde direkte: 26880774

Ansøgning

Søg via virksomhedens hjemmeside

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8612957
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Support inden for Produktion, Sangskrivning, It, Komposition

Læs mere
Henter jobs...