Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 december 2018

To arkæologer

Københavns Museum

To arkæologer til Københavns Museum
 
Københavns Museum søger to arkæologer med speciale i forhistorisk eller middelalderarkæologi til Antikvarisk Afdeling, som varetager ansvaret for forvaltningen af Museumslovens kapitel 8 indenfor såvel arkæologi som bygningsmassen i museets ansvarsområde. Stillingerne er tidsubegrænsede.

Københavns Museum dækker forskning i og formidling af alle perioder af Københavns historie og samarbejder med kommunale forvaltninger, borgere og private aktører om kulturmiljø og den faste kulturarv, og vi tilbyder et spændende job i et innovativt miljø med engagerede medarbejdere og dygtige kollegaer.

Museet ønsker at skabe nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst hos byens borgere og besøgende, og med Arkæologisk Værksted at præsentere København som en moderne metropol med levende og dynamisk forhold til sin kulturarv.

Københavns Museum er en del af enheden Historie & Kunst i Kultur & Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. Enheden omfatter endvidere Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum og Københavns Stadsarkiv. Arbejdet på Københavns Museum planlægges og gennemføres i sammenhæng med strategi- og indsatsområder i Historie & Kunst.

Museet oplever en stadig voksende tilgang af opgaver indenfor arkæologien, hvorfor museet ønsker en række stillinger besat.

Museet har behov for at ansætte to arkæologer i tidsubegrænsede stillinger, som

 • kan forestå selvstændig ledelse af byarkæologiske udgravninger og forundersøgelser.
 • er indstillede på at deltage som arkæologer på byarkæologiske udgravninger og forundersøgelser, idet museets arkæologer veksler imellem opgaver som udgraver, udgravningsleder og i nogle tilfælde også varetager sagsbehandling efter Museumslovens kap. 8.
 • kan udfærdige beretninger ved hjælp af programmet Intrasis og vurdere de gennemførte udgravningers videnskabelige potentiale.
 • vil deltage i forefaldende formidlingsopgaver om Københavns Museums aktiviteter.
 • kan varetage lettere sagsbehandling efter Museumslovens kapitel 8.
 • kan eller er indstillet på at lære opmåling med totalstation og GPS.
 • kan deltage i museets samlingsarbejde.

Kandidaterne til stillingerne skal besidde følgende kvalifikationer

 • Erfaring som udgravningsleder er et krav.
 • Erfaring med udgravning af gytjelag og byarkæologiske lag er et krav.
 • Viden og erfaring med arbejde i forurenet miljø er et krav.
 • Erfaring med beretningssystemet Intrasis er et krav.
 • Erfaring med sagsbehandling er ønskeligt.
 • Kørekort til personbil (B) er en fordel.
 • Erfaring med samlingsarbejde er en fordel.
 • Kendskab til Københavns historie er en fordel.
 • Kandidaterne skal være indstillet på, at opgaverne i Antikvarisk Afdeling ofte løses i teams med stort ansvar til den enkelte medarbejder og en forventning om samarbejdsevner.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen vil være med ansættelsesstart hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte arkæologisk leder Lars Ewald Jensen på 4042 6427.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 13. december 2018

Kontaktpersoner

Lars Ewald Jensen
Hovednummer: 40426427

Arbejdsgiver

Koncern Service og IT
Borups Allé 177
2400 København NV
(Arbejdspladsen ligger i København)

Lars Ewald Jensen
Hovednummer: 40426427
Arbejde direkte: 40426427

Ansøgning

Søg via virksomhedens hjemmeside

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8126519
Annonce
Annonce

Jonatha Brooke

Masterclass
3 oktAarhus
3 okt
5 oktKøbenhavn
6 oktKøbenhavn

Masterclass for sangskrivere

Læs mere
Henter jobs...