JOBSCENEN - To friskolelærere
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 maj 2019

To friskolelærere

Skolen For Livet, Møn

Skolen For Livet søger to friskolelærere

Skolen For Livet tilbyder to attraktive stillinger med mulighed for at bidrage til udviklingen af en fire år gammel skole på Møn. Er du en ildsjæl, som brænder for at lave friskole, hvor omdrejningspunktet er Grøn Omstilling – er dette måske stillingen for dig.

Vi søger en Musiklærer, der kan spille til morgensang og lede kor, samspil og orkester.

Desuden skal du kunne dække et af følgendende fag: Dansk, matematik, engelsk eller fysik/kemi. 

Vi søger samtidig en Børnehaveklasselærer, som kan skabe en tydelig, tryg og forudsigelig hverdag for de nye skolestartere. Du skal kunne dække et af følgende fag: Dansk, matematik, engelsk eller fysik/kemi. Samt et af følgende værkstedsfag: Håndarbejde, billedkunst, friluftsliv eller håndværk.

For begge stillinger gælder det, at vi søger en lærer, der først og fremmest kan se sig selv i skolens værdigrundlag. En lærer med kendskab til naturen og håndens arbejde – og som brænder for sin lærergerning. En lærer som helhjertet ønsker at engagere sig i skolens pædagogik og tværfaglige didaktik i tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere.

På Skolen for Livet er børn, forældre, medarbejdere og internationale frivillige sammen om at skabe en hverdag i et trygt og nærværende læringsmiljø. Vi har til huse i et nybygget halmhus på en gård med seks ha. jord og økologisk skolehave i udkanten af Stege. Vi spiser hjemmelavet, vegetarisk/vegansk frokost på skolen hver dag og kalder os en højskole for børn. Vi underviser projekt- og produktorienteret under temaer, der knytter sig til årstider, fag, globalt og lokalt udsyn. Det er vores intention, at børnene udvikler visdom og handlekraft med forståelse for – og tilknytning til natur og fællesskab.

Vi ønsker, at du kan arbejde med skolens helt særlige ånd, tør gå forrest med stort engagement og være en synlig kulturbærer. For at give børnene et grundlag for fremtidig livsduelighed, er det afgørende for os, at børnene opmuntres og begejstres af hverdagen og tager så meget af den med sig ind i fremtiden som reelle livskundskaber, med konstruktiv indflydelse på egne livsmuligheder.

Trivselsarbejdet for børnene og samarbejdet med forældrene er sammenhængende og bærende elementer på skolen. Du skal derfor være indstillet på at bruge den nødvendige energi på de områder sammen med varetagelsen af øvrige opgaver.

Vi tilbyder

 • 50 børn du kan lære at kende og arbejde tæt sammen med, med plads til nysgerrighed, svinkeærinder og gensidig glæde
 • et lille skolefællesskab, hvor det at tænke og handle ud af boksen bliver værdsat
 • mobil-, test- og lektiefri skole.
 • aldersintegreret undervisning
 • en hverdag med sang, musik og fortælling
 • internationalt miljø med frivillige hjælpere og fremmedsprog i hverdagen.
 • udeskole med fokus på udvikling af robuste og glade børn, der kender naturen og kan tage vare på den.

Som medarbejder på SFL er det væsentligt

 • at du kan tænke pædagogik, værkstedsundervisning og projektbaseret læring sammen med humanistiske og naturvidenskabelige fag.
 • at du kan undervise aldersintegreret og differentiere undervisningen
 • at du har blik for det enkelte barns faglige udvikling og generelle trivsel
 • at du kan opdrage til demokrati og fællesskab
 • at du er lyttende, generøs og prioriterer tværfagligt samarbejde, pædagogisk udvikling, feedback og sparring blandt dine kolleger højt.
 • at du er uddannet friskolelærer eller på anden måde i din lærergerning har erfaring med enten Steiner-, lilleskole eller fri- og højskolebevægelsen.

Begge Stillinger er på 32 -37  timer.

Ansøgningsfrist 16. maj  2019.

Første runde af samtaler afholdes i ugerne 22 og 23.

Tiltrædelse 1. August 2019.

Ansættelse og løn aftales i henhold til overenskomst mellem  Finansministeriet og LC.

Send ansøgning, CV og evt. spørgsmål til post@skolenforlivet.nu.

For yderligere oplysninger kontakt skoleleder Kaspar Jørgensen 52656754

Se mere om skolen på www.skolenforlivet.nu

If you`re not prepared to be wrong, you will never come up with anything original
Ken Robinson

Kilde: http://www.skolejobs.dk/stilling/skolen-for-livet/?fbclid=IwAR28ryTG2rNs7Quc67pD716mDK8Q9pT9NDm-zZaflh5kAUYRxXb_8Khbe24
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...