Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 11 februar 2019

Turist­koordinator

Ansættelsesdato: Hurtigst muligt

Guldborgsund Kommune

Turistkoordinator til Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune søger en dynamisk og resultatskabende turistkoordinator til at understøtte “den lille turisme” ved aktiviteter og nye samarbejder, til fremme af den lokale turisme
 
Med vedtagelsen af en ny udvalgsstrategi samt indgåelsen af et nyt destinationssamarbejde på Lolland-Falster ønsker Guldborgsund Kommune at styrke understøttelsen af især de mindre turistaktører i kommunen. Til det er det besluttet at etablere en ny turistkoordinatorfunktion, som søges besat pr. 1. april 2019.

Turistkoordinatoren har til opgave at samle lokale aktører om konkrete pakketilbud og fælles synliggørelse af Lolland-Falster som turistdestination. Med den lille turisme som omdrejningspunkt skal fokus holdes på aktiviteter og nye tiltag, der kan bidrage til vækst og udvikling hos aktørerne og dermed også kommunen. Det vil være en væsentlig del af koordinatorens arbejde at sikre kontinuerligt og konstruktivt samarbejde imellem aktørerne med fokus på udarbejdelse af pakketilbud, værdikædeudvikling mv., herunder også ved selv at medvirke til at tiltrække nye målgrupper og besøgende til destinationen, bl.a. i forbindelse med events inden for turismesektoren. Det er vigtigt, at hele kommunens geografi kommer i spil.

Turistkoordinatoren har også en rolle at spille ift. synlighed for kommunen og Lolland-Falster som turistdestination samt med synliggørelse af eksisterende produkter over for (potentielle) gæster og internt blandt aktører i Guldborgsund Kommune. Det bør ske i tæt samarbejde og koordination med destinationsselskabet Visit Lolland-Falster A/S, der varetager markedsføringen af Lolland-Falster som samlet turistdestination og i øvrigt den strategiske udvikling af turismen på overordnet plan.

Overordnede opgaver og funktioner:

 • Understøtte mindre turistaktører med udvikling af produkter/pakketilbud
 • Skabe og facilitere samarbejder mellem aktører i hele kommunen
 • Understøtte foreninger og frivillige ved større begivenheder
 • Involvere og motivere “sideerhvervet” til at støtte op om turismeevents/begivenheder
 • Skabe synlighed og positiv opmærksomhed omkring kommunen og Lolland-Falster
 • Samarbejde og koordinering med Visit Lolland-Falster A/S
 • Skabe synergi ved kommunens egne arrangementer, fx sportsbegivenheder

Vi ønsker os følgende kvalifikationer af ansøgere:
Vi søger en kollega med bredt kendskab til og dokumenteret erfaring fra turismebranchen; uddannelsesbaggrunden er mindre afgørende. I stedet lægger vi vægt på, at;

 • du er initiativrig og resultatskabende
 • du kan gribe ideer og omsætte dem til konkrete produkter/begivenheder
 • du er relationsskaber med øje for nye samarbejder
 • du trives som bindeled mellem aktører, samarbejdspartnere og kommunen
 • du har stærke kommunikative kompetencer, både mundtligt og skriftligt
 • du har øje for den gode historie og branding af Guldborgsund Kommune
 • du har et bredt indblik i turismen i Danmark, udover selvfølgelig på Lolland-Falster
 • du ser muligheder og ikke begrænsninger
 • du besidder evner til at se både helheder og detaljer
 • du kan begå dig i et arbejdsmiljø, hvor samarbejde og humor vægtes højt

Det er en fordel med lokalkendskab til Lolland-Falster som turistdestination, herunder sammensætningen af det lokale turisterhverv.

Vi tilbyder dig:

 • En afvekslende og ofte hektisk hverdag
 • Et arbejdsmiljø med højt til loftet og godt humør
 • Udfordrende og mangeartede opgaver
 • Dygtige og ambitiøse kolleger

Stillingen er placeret i Center for Borger & Branding, afdelingen for Kultur & Fritid. Her løser ca. 20 kolleger en række mangeartede opgaver inden for kultur, fritid, turisme, bosætning, branding og internationale samarbejder, i en samskabende tilgang og med tværgående aktiviteter og projekter.
Udover “driftsopgaver” med at administrere kulturinstitutioner og fritidsfaciliteter fungerer afdelingen som en dynamisk udviklingsenhed med en fleksibel struktur, der understøtter kommunens strategiske dagsordener. Opgaver som projekt- og produktudvikling, sagsfremstillinger og vejledning løses i dialog på tværs af kommunens centre og i samarbejde med eksterne aktører.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt, inden for en lønramme på 440.000 kr. inkl. pension. Ansættelsesstedet er Guldborgsund Rådhus i Nykøbing Falster, dog er det en udekørende funktion med stor synlighed for turistaktørerne, hvorfor der må påregnes mange møder og aktiviteter uden for rådhuset. Kørekort til personbil er en forudsætning.

Mere information:
Kontakt leder for Kultur & Fritid, Lene M. Krabbesmark, på tlf. 2518 0018 eller mail lmk@guldborgsund.dk vedr. spørgsmål til stillingen eller organisationen.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 11. februar 2019.

Samtaler:
Der afholdes samtaler tirsdag den 19. februar 2019, evt. også den 20. februar.

Ansøgningsprocedure:
Send din ansøgning ved at klikke på “send ansøgning” og vedhæft din ansøgning og dit cv. Vi tager kun imod elektroniske ansøgninger gennem vores rekrutteringssystem.

Mere om Guldborgsund Kommune:
Guldborgsund Kommune ligger lige i smørhullet mellem København, Berlin og Hamburg, med kun fem kvarters kørsel til København. 61.000 borgere boltrer sig ved nogle af landets bedste strande, smukke skove og rå kyster.

I disse år rykker stadigt flere teltpælene op og flytter til Guldborgsund. Hvis du overvejer at flytte herned kan du kontakte vores bosætningskoordinator på tlf. 2518 1897 eller se mere om området på http://www.voresguldborgsund.dk.
Som medarbejder i Guldborgsund Kommune træder du ind i på en arbejdsplads med knap 6.000 kolleger, hvor vi arbejder ud fra en fælles kerneopgave om at styrke borgerne i at mestre egen tilværelse, og hvor fællesskab er et vigtigt element.

Vi vil gerne afspejle samfundet omkring os, så derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Kontaktperson

 • Lene M. Krabbesmark

Arbejdsgiver

 • Borger & Branding
 • Parkvej 37
 • 4800 Nykøbing F
 • Danmark

Ansøgning

 

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=de93b1fb)

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4936707
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...