JOBSCENEN - Uddannelses- og forskningsfaglig koordinator
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 8 november 2019

Uddannelses- og forsknings­faglig koordinator

Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Kbh.

Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler søger en engageret og udviklingsorienteret medarbejder, der skal bistå rektor med den uddannelses- og forskningsfaglige udvikling og ledelse af Billedkunstskolerne.

Om stillingen

Billedkunstskolerne er i færd med at udvikle sin strategi for de kommende år med henblik på videreudvikling af uddannelserne, forskningen og den kunstneriske udviklingsvirksomhed. I den forbindelse er det bl.a. et mål at øge uddannelsens og forskningens impact i samfundet ved at bidrage til, at den kommende generation af kunstnere får de bedst mulige betingelser for at praktisere deres kunst efter endt uddannelse og ved at sikre, at resultaterne af forskningen bliver sat i spil på billedkunstscenen og i samfundet i øvrigt.

Billedkunstskolernes rektor vil stå i spidsen for at gennemføre strategien over de kommende år. For at bistå rektor med koordinering og den indholdsmæssige opfølgning af dette arbejde oprettes en ny stilling som uddannelses- og forskningsfaglig koordinator.

Koordinatoren refererer til rektor.

Arbejdsopgaver

Koordinatorens opgaver er at bistå rektor med koordinering af:

 • Den faglige opfølgning på Billedkunstskolernes strategi og rammeaftale
 • Videreudvikling af den faglige beskrivelse uddannelsernes indhold i studieordninger mv.
 • semesterplanlægning, herunder sikring af, at semesterplanerne er i overensstemmelse med studieordningen
 • Den faglige del optagelsesprocessen
 • Arbejdet med delstrategi for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed ved Billedkunstskolerne
 • Forskernes ansøgninger om ekstern finansiering af forskningsprojekter – herunder bistand til forskerne til deres udarbejdelse af ansøgninger
 • Opfølgning og evaluering af forskning og pædagogik
 • Arbejdet med udvikling af Billedkunstskolernes internationale samarbejder, samt opgaver vedr. udveksling af studerende og forskningssamarbejder med udenlandske kunstakademier, kunstuniversiteter mv.

Koordinatoren skal desuden varetage sekretariatsbetjeningen af KUV- og Forskningsudvalget samt Aftagerpanelet.

Kvalifikationer

For at kunne komme i betragtning til stillingen lægges der vægt på:

 • At ansøger har kendskab til samtidskunst enten som kunstner, underviser /forsker eller formidler
 • At ansøger har kendskab til pædagogik og didaktik – gerne i relation til kunstneriske uddannelser
 • At ansøger har forskningserfaring, fx i kraft af at have erhvervet en ph.d.-grad
 • At ansøger har erfaring med internationalt uddannelses- og forskningssamarbejde
 • At ansøger har administrativ erfaring med udvikling af uddannelser ved en videregående uddannelsesinstitution
 • At ansøger er god til at kommunikere, skriftligt og mundtligt, herunder at ansøgeren har let ved at fremstille og formidle faglige problemstillinger

Endvidere forudsættes det, at ansøgeren

 • Er god til at samarbejde både internt og eksternt.
 • Har professionelle engelskkundskaber

Om billedkunstskolernes uddannelse og videngrundlag

Billedkunstskolerne er den fælles betegnelse for den 6-årige billedkunstneriske uddannelse. Uddannelsen består af en 3-årig bacheloruddannelse (BFA) og en 3-årig kandidatuddannelse (MFA).
BFA-skolen varetager BFA programmet, og de 4 MFA-skoler varetager MFA programmet. Undervisningen består ligeledes af undervisningen på Billedkunstskolernes laboratorier for teknisk og materialemæssig vejledning, der indgår i BFA og MFA programmerne. Institut for Kunst, Skrift og Forskning tilbyder desuden undervisning i kunstteoretiske og kunsthistoriske emner.
FA og MFA programmerne lægger vægt på en kunstnerisk undervisning gennem personlig vejledning, gruppeorienteret vejledning gennem dialog, workshops, præsentation og kritik.
Billedkunstskolerne er en højere videregående uddannelsesinstitution. Videngrundlaget baserer sig på kunstnerisk praksis, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Finansministeriets overenskomst med Akademikernes Centralorganisation. Arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Ansøgning

Skriftlig ansøgning bilagt CV, dokumentation for uddannelse mv. skal være Kunstakademiets Billedkunstskoler i hænde senest den 8. november 2019 kl. 12.00. Ansøgningen stiles til rektor og sendes via linket i annoncen. Vi ønsker stillingen besat 1. januar 2020 eller snarest muligt derefter.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte rektor Kirsten Langkilde på kirsten.langkilde@kunstakademiet.dk eller administrationschef Jes Gjørup på jes.gjoerup@kunstakademiet.dk

Du kan læse mere om Kunstakademiets Billedkunstskoler på www.kunstakademiet.dk

Kunstakademiets Billedkunstskoler opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

SØG STILLING

Kilde: kum.dk
Annonce
Annonce
Henter jobs...