Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 januar 2019

Udstillings­designer

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, Grønland

Udstillingsdesigner til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu.

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (herefter forkortet som NKA) søger en udstillingsdesigner på halv tid til ansættelse pr. 1. februar 2019.

Udstillingsdesignerens opgave er udstillingsdesign i 3D-model i tæt samarbejde med inspektører, arkivarer og andre fagfolk på NKA. Designeren deltager i udvælgelse af genstande i magasiner og arkiver og udarbejder arbejdstegninger i samarbejde med håndværkere og malere. Designeren skal være i stand til opbygning og patinering af scenarier i udstillingen og skal deltage i opsætning/montering af genstande i montrer i samarbejde med konservatorer og andre inspektører.
Designeren deltager i opsætning af særudstillinger. Det er designerens ansvar at lysforhold og belysning i udstillinger lever op til kravene for bevaring af kulturhistoriske genstande.

Stillingen ønskes besat med en kreativ person med relevant uddannelse som fx arkitekt.

Ansøger

Skal have teknisk flair og færdigheder i 3D-modellering og have indgående kendskab til øvrigt design, grafisk tilrettelæggelse og tegninger.

Løn og ansættelsesforhold

Udstillingsdesignerstillingen er en halvtidsstilling.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningen skal være NKA i hænde senest den 15. januar 2019.

Kontaktperson:

Daniel Thorleifsen
+299 34 22 01

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Kilde: https://naalakkersuisut.gl/da
Annonce
Henter jobs...