JOBSCENEN - Udviklingskonsulent
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 27 maj 2019

Udviklings­konsulent

Struer Kommune

Udviklingskonsulent til center for Kultur-, Fritid- og Lokalområder
Struer Kommune har en vision om at være TÆT PÅ – tæt på mennesker, teknologi og natur. Struer Kommune har en størrelse, der gør det muligt at indfri visionen. Målsætningen er, at borgere og erhvervsliv oplever et tæt og åbent samspil med kommunen, og at der er kort vej fra idé til handling. TÆT PÅ skal kendetegne dét at bo i Struer Kommune – det nære, trygge og lokale sted. Tæt på mennesker er det gode, gensidige samarbejde mellem borgere, kommune, foreninger og virksomheder. Tæt på teknologi fremhæver Struer Kommunes styrkeposition inden for lyd, teknologi og iværksætteri. Tæt på naturen er, at vi bringer naturen i spil, når vi udvikler det gode lokalsamfund sammen med borgerne.
Lyd er vores identitet – og dynamo for udvikling
Lydens By er kommunens fælles fortælling og platform for udvikling og aktiviteter, organiseret som et samarbejdsprojekt mellem nøgleinteressenter i lokalsamfundet. Lydens By handler om at realisere lokale styrkepositioner og skabe nye aktiviteter, som tilsammen øger attraktionsværdien for området og stræber efter at blive kendt nationalt og internationalt for vores lydidentitet og fokus på lyd.
Center for Kultur, Fritid og Lokalområder
Vi er et nyoprettet center i Struer Kommune. Under centeret hører; Struer Bibliotek og Struer Musikskole samt Aktivitetscenter Struer som kommunale institutioner. Derudover administrerer centeret tilskud og støtte til en lang række selvejende institutioner og foreninger. Visionen er; at skabe sammenhængende og inspirerende miljøer for; kultur-, fritids- og fællesskabs-aktiviteter for alle borgerne i Struer Kommune.

Udviklingskonsulenten i center for Kultur-, Fritid- og Lokalområder refererer til centerchefen og skal sammen med det øvrige sekretariat arbejde med at skabe synergieffekt og sammenhængskraft ved at opfylde de strategiske målsætninger, som skal leveres i Struer Kommune.
Om Struer Kommune
Struer Kommune er landets 15. mindste kommune med ca. 21.500 indbyggere, og er – med sine 136 km. lange kystlinje mod Limfjorden – en naturskøn perle i det nordvestjyske område. Struer by har i 2017 markeret sit 100 års jubilæum som købstad og er dermed en af de yngste købstæder i Danmark. Byen har en række højteknologiske virksomheder og et aktivt og varieret kultur- og fritidstilbud.

Struer Kommune har et mål om at forstærke sin lydidentitet og vil gå sammen med andre i lydens univers om at undersøge, hvordan lyd – og nye måder at bruge den på – kan være en del af løsningen af kommunens kerneopgaver.
Ansvarsområder og opgaver
De væsentligste dele af din jobbeskrivelse er:

 • rådgivning og vejledning af interne og eksterne samarbejdspartnere – særligt indenfor fritid og lokalområder
 • udvikling og styring af projekter, partnerskaber og netværk
 • forberedelse af sager og sagsfremstillinger til politisk behandling
 • udarbejdelse af aftaler, støtte og sparring til foreninger og andre aktører
 • et særligt fokus på at udvikle og implementere strategien for lokalområder
 • digitaliseringsopgaver ift. fritids og lokalområdet
 • arbejde med fundraising
 • indgå i et forpligtende samarbejde med kolleger i hele organisationen.

Uddannelse, erfaring og personprofil
Vi vil vægte følgende kompetencer i din profil:

 • faglig indsigt i landdistrikts og fritidsområdet og folkeoplysningsloven, gerne i form af relevant uddannelse og/eller erfaring
 • erfaring med proces og projektledelse
 • erfaring med arbejdet i en politisk ledet organisation
 • erfaring med økonomistyring og fundraising
 • administrative, analytiske og kommunikative evner.

Vi søger efter en person, der

 • er fællesskabsorienteret og god til at etablere og vedligeholde relationer
 • er energisk og proaktiv – igangsætter såvel som afslutter
 • er indstillet på vekslende arbejdstider, herunder aften og weekendarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte centerchef Thomas Antunes på tlf. 29 74 63 15 eller thomasma@struer.dk
Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 27. maj 2019.

SØG STILLINGEN

Kilde: https://signatur.frontlab.com/ExtJobs/DefaultHosting/JobDetails.aspx?ClientId=1529&WebAdId=54240
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Support inden for Mental Træning, Fundraising, Iværksætteri, Ansøgning/cv, Karriere.

Læs mere
Henter jobs...