Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 juni 2018

Underviser

VIA Film & Transmedia, Aarhus

VIA Film & Transmedia er et center for uddannelse, forskning og innovation, der har professionsbacheloruddannelsen Multiplatform Storytelling and Production (MSP) som omdrejningspunkt.

MSP er en ny uddannelse, hvorfra første årgang dimitterede i 2017. MSP fokuserer på de nyeste former for filmisk fortælling på tværs af medieplatforme. Vi har 120 studerende, og den travle hverdag er præget af pionerånd samt en stærk vilje til samarbejde. Uddannelsen er placeret i Filmby Aarhus.

Dit hovedansvarsområde vil være undervisning indenfor producing på tværs af årgange og uddannelser. Derudover vil du skulle deltage i forsknings- og udviklingsprojekter, samt deltage i efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Du vil også få ansvar for at udforme, koordinere og fundraise projekter på uddannelsens vegne.

Din profil kan være mangesidet, men vi har fire overordnede krav. Du skal have erfaring som producer indenfor film – og gerne også transmedia – så du kan indføre de studerende i såvel de strategiske og ledelsesmæssige opgaver for en producer i en film- og medieproduktions praktiske hverdag. Du skal have erfaring med at udforme, koordinere og fundraise projekter og samarbejder inden for film og/eller transmedia. Du skal have undervisningserfaring, og være god til at vejlede. Desuden skal du være en stærk formidler mundtligt og skriftligt.

De kvalifikationer vi søger er:

* Undervisningserfaring og pædagogiske evner
* Evne til at analysere film, manuskripter og ideoplæg
* Erfaring med film og også gerne andre medier fra idé til produktion
* Erfaring med at udforme, koordinere og fundraise projekter og samarbejder inden for film og transmedia
* God formidler på skrift og i tale
* Åbenhed overfor nye filmiske områder og metoder
* Lyst til forskning og udvikling
* Du arbejder selvstændigt og struktureret med en professionel tilgang til det at arbejde med undervisning, herunder undervisningskoordinering og vejledning
* Du er serviceminded, udadvendt og omgængelig. Et godt samarbejde med dine kollegaer er en forudsætning for, at vores afdeling fungerer, så det vægter vi højt
* Flydende engelsk, mundtligt og skriftligt (mange opgaver kræver arbejde på engelsk)

De formelle krav:

* Du skal have en kandidatgrad fra et universitet eller en tilsvarende længerevarende uddannelse.

Vi tilbyder

* En fast stilling på fuld tid som adjunkt med deltagelse i VIAs lektorkvalifikationsprogram
* Tiltrædelse d. 1. september 2018
* Alsidige og udfordrende arbejdsopgaver i en mindre afdeling i en stor organisation

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst inkl. pensionsbidrag.

Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og Bekendtgørelse om lektorkvalificering mv. nr. 990 af 28. august 2015. Se link til bekendtgørelse om stillingsstruktur https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358 og link til bekendtgørelse om lektorkvalificering https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174119

Ansættelsesstedet er i Aarhus, men opgaver på VIAs andre lokaliteter kan forekomme. VIA Film & Transmedia er en del af VIA Erhverv, der samler alle privatrettede uddannelser i VIA University College.

Vil du vide mere om uddannelsen, kan du finde information på vores website: www.via.dk/storytelling og på https://www.facebook.com/MultiplatformStorytellingAndProduction Har du spørgsmål til opslaget eller stillingen, er du velkommen til at kontakte Uddannelses- og forskningschef Louis Thonsgaard på: 87 550 550 (indenfor normal arbejdstid).

Er du interesseret i stillingen, skal du sende din ansøgning snarest muligt via vores elektroniske rekrutteringssystem. Sidste frist til upload af ansøgning er fredag den 22. Juni 2018. Samtaler vil blive afholdt i uge 26 og 27.

Du skal sende ansøgning, CV og andre bilag på det link, du finder i forbindelse med stillingsopslaget.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering her http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger

Læs om VIA University College på www.via.dk

Ansøgningsfrist:

22/06/2018

SØG STILLING

Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...