JOBSCENEN - Universitetslektor i fri konst
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 november 2019

Universitets­lektor i fri konst

Tidsbegränsad anställning

Akademin Valand

Akademin Valand och HDK – Högskolan för design och konsthantverk går samman den 1 januari 2020. Den nya institutionen HDK-Valand – Högskolan för konst och design bildar tillsammans med Högskolan för Scen och musik Skandinaviens största konstnärliga fakultet, med en unik bredd av konstnärlig utbildning och forskning. Vi ligger centralt i Göteborg och har ett nära samarbete med aktörer inom det lokala och regionala kulturlivet samt ett brett internationellt nätverk och många internationella samarbetspartners.

Akademin Valand utlyser en anställning som universitetslektor i fri konst. Anställningen avser fem år och består i huvudsak av undervisning på avancerad nivå.

Ämne

Fri Konst

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar huvudsakligen undervisning på masterprogrammet i fri konst. Undervisningsspråket är engelska. Masterprogrammet är en internationell utbildning och eftersträvar en kritisk förståelse av både konstnärens roll/roller i samhället och olika offentlighetsbegrepp. Studenterna får lära sig att utveckla undersökningsdrivna arbetsmetoder och ge kritiskt genomtänkta konstnärliga gensvar på vår tids stora utmaningar.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination, kursutveckling, kursledning och kursadministration, samt att stödja universitetets uttalade målsättning att integrera undervisning och forskning. Vidare ingår att aktivt medverka i den utvecklings- och förändringsprocess som pågår i samband med Akademin Valands kommande sammanslagning med Högskolan för design och konsthantverk (HDK), samt att främja samarbetet inom Göteborgs universitet och, i ett vidare perspektiv, med samhället i stort.

Lärare och forskare inom fri konst på Akademin Valand förväntas upprätthålla sin praktik som konstutövare och forskare. Det omfattar konstnärligt arbete, forskning och vetenskap med anknytning till egna specialområden men också mer allmänt inom ämnet fri konst och samtidens konstnärliga praktiker. Medarbetare ges tillgång till forskningsresurser, exempelvis finansiering av konferenspresentationer eller tidsbegränsad forskningsledighet, och uppmuntras att utveckla samarbeten och samverkansprojekt samt att söka externa forskningsmedel i enlighet med Akademin Valands forskningsmål.

Vi ser gärna ansökningar från konstutövare och forskare vars konst- och forskningsprofiler och undervisningskompetens kan användas för att lära ut hur undersökningsdrivna metoder tillämpas i konstnärligt arbete, och som har en tydlig ambition att undersöka olika offentlighetsbegrepp och hur dessa inverkar på både konstnärer, konstsystem och utställningsparadigm.

Vi välkomnar i synnerhet sökande som kan uppvisa en aktiv profil inom konstnärligt arbete, forskning och undervisning som svarar mot ett eller flera av följande kritiska perspektiv: postkoloniala, dekoloniala teorier, critical race studies, afrofuturism/-pessimism och radical imaginaries; offentlig konst; utställningspraktiker och curatoriskt arbete, institutionskritik; identitetsstudier, exempelvis inom genus, queer, ras och ’crip’; konst och politik/ekonomi; digitala och postdigitala studier; aktivism, hållbarhet i relation till kapitalocen/antropocen; posthumanism, kosmopolitik och nymaterialism; kritisk geografi, urbanism/ruralitet och kritiska kulturarvsstudier; samt samhällsengagerade, deltagarbaserade, kollaborativa, kollektiviserade och kommunitarianska konstyttringar.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är enligt Högskoleförordningen 4 kap § 4 p 2 den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Bedömningsgrund
Särskild vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet, däribland visad förmåga att utveckla kurser och program och skriva relevanta utbildningsdokument för programmet i samarbete med kolleger och närstående grupper.

Nödvändiga kriterier

 • dokumenterad erfarenhet av undervisning på avancerad nivå och uppvisad förmåga att undervisa studenterna i praktikbaserade undersökningsmetoder och teoretisk kontextualisering
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning som rör olika konstyttringar som utforskar den offentliga sfären, konstnärens roll i samhället, ateljébaserade praktiker och ”post studio”-praktiker
 • dokumenterad erfarenhet av att utveckla utbildningar och utbildningsdokument, inklusive examinationsformer och kvalitetssäkring
 • dokumenterad erfarenhet av internationella aktiviteter inom konst och/eller curatorverksamhet, särskilt sådan som har särskild relevans för utbildningarna och forskningsområdena vid enheten för fri konst och konsthantverk
 • doktorsexamen eller motsvarande erfarenhet som bedöms relevant av arbetsgivaren
 • dokumenterad publicering inom fri konst som rör det egna specialiserade forskningsområdet. Särskilt intressanta är sökande som kan uppvisa en publiceringsprofil/konstnärlig forskningsprofil som ryms inom de områden som anges i arbetsbeskrivningen.

Önskvärda kriterier

 • erfarenhet av att handleda och föra forskarstuderande till fullgjord doktorsexamen
 • erfarenhet av att utveckla undervisning i tvärvetenskapliga sammanhang
 • erfarenhet av undervisning i internationella eller tvärkulturella sammanhang
 • erfarenhet och dokumenterad förmåga att företräda institution och kollegium att utveckla och upprätthålla partnerskap
 • erfarenhet av att utveckla och upprätthålla breda internationella nätverk inom den fria konsten
 • erfarenhet av att bidra till organisatoriska förändringsprocesser i sammanhang som rör konst och/eller konstutbildning
 • erfarenhet av att leda konstnärlig forskning

Undervisningen sker främst på engelska. Om kunskaper i svenska saknas förväntas du lära dig svenska inom tre år efter anställningens början. Vid behov erbjuder universitetet språkkurs.

I Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet ställs krav på högskolepedagogisk utbildning/kompetensutveckling om totalt 15 hp, alternativt validering, under de första anställningsåren.

Göteborgs universitet arbetar aktivt för en breddad rekrytering och delaktighet, läs mer här.

Vi kommer att göra en helhetsbedömning och anställa den som anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla ovan beskrivna arbetsuppgifter och utveckla samarbeten inom universitetet och i samhället.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad upp till 5 år enligt Högskoleförordningen 4 kap §10 Konstnärlig verksamhet med möjlighet till förnyelse. Omfattningen är på heltid med placering vid HDK-Valand, Göteborg. Tillträde 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av Sarah Tuck, enhetschef Fri konst, sarah.tuck@akademinvaland.gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Therese Vestlund, personalhandläggare, therese.vestlund@akademinvaland.gu.se

Läs mer om Akademin Valand här.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här.

Att ansöka

Sök fram anställningen på Göteborgs universitets rekryteringsportal och klicka på knappen ”Ansök”.

Den sökande ansvarar för att inkomma med en fullständig ansökan, i enlighet med annonsen, och att skicka in den på elektronisk väg senast den sista ansökningsdagen. Publikationer etcetera, som inte finns i elektronisk form, ska skickas i tre exemplar, försedda med platsannonsens referensnummer, till:

Att: Therese Vestlund
Göteborgs universitet
Akademin Valand
Box 132
40530 Göteborg

Din ansökan kan komma att granskas av internationella sakkunniga och det är önskvärt att ansökan och dess bilagor är skrivna på engelska. Om ansökan skrivs på svenska kan den komma att översättas. Vid eventuell avvikelse mellan det översatta dokumentet och det svenska originalet tar institutionen inget ansvar för översättning eller för direkta, indirekta eller andra former av fel som kan uppstå vid översättningen.

Under urvalsprocessen kan intervjuer och tester förekomma och referenspersoner kontaktas.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-11-20

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Ansök

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Kilde: https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=4929
Annonce
Annonce

Rytmisk Korarrangement 2020

kursus
13 junOnline

En-dags online workshop

Læs mere
Henter jobs...