JOBSCENEN - Universitetslektor i musikkteknologi
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 august 2019

Universitets­lektor i musikk­teknologi

Institutt for musikkvitenskap, Oslo

Universitetslektor i musikkteknologi

Om stillingen

Et toårig 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i musikkteknologi er ledig ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

Søkere må dokumentere undervisningserfaring innen innovative tilnærminger til musikkteknologi. En av hovedoppgavene til stillingen vil være ansvar for undervisning på det internasjonale masterprogrammet “Music, Communication and Technology”. Programmet undervises i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, med en barnebrytende to-campus-organisering og integrerte “omvendt klasserom”-tilnærming.

Kandidaten må ha bred musikkteknologisk erfaring og vise interesse for nytenkende undervisningsmetoder, inkludert «omvendt klasserom», problembasert læring, og veiledning av studenter innen innovasjon og entreprenørskap.

Kandidaten er forventet å veilede studenter, og delta i undervisning og sensurarbeid på alle nivåer, samt følge opp administrative oppgaver i tråd med instituttets behov.

Stillingen er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Innenfor normal arbeidsplikt og faglig kompetanse kan den som blir tilsatt også bli pålagt arbeid utenfor instituttet. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i musikkvitenskap, musikkteknologi, e.l. fordypning som er relevant for stillingen
 • erfaring med nettverksbasert undervisning og kunstneriske aktiviteter, inkludert praktisk erfaring med sanntids, audiovisuelle teknologier, samt nettverksbasert kommunikasjon
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • erfaring med “virtual/augmented reality”, bevegelsessporing, “new interfaces for musical expression”, musikkinformatikk, romlig lyd, og entreprenørskap.
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • faglig kompetanse og ev. vitenskapelig produksjon
 • evne til å undervise på engelsk

Vi tilbyr

 • årslønn i 100% stilling som universitetslektor kr 464 000 – 552 800 (avhengig av kompetanse)
 • årslønn i 100% stilling som førstelektor kr 532 300 – 615 900 (krever doktorgrad eller tilsvarende)
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søkere som har doktorgrad vil bli tilsatt i stilling som førstelektor.

Søknaden skal inneholde

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdf-format:

 • søknadsbrev
 • CV
 • eventuell publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser også til regler knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

Instituttleder Peter Edwards, peter.edwards@imv.uio.no, +47 22 85 40 04
Administrativ leder Målfrid Hoaas, malfrid.hoaas@imv.uio.no, +47 22 84 44 28
Personalrådgiver Hilde Kristine Sletner, h.k.sletner@hf.uio.no

Søg stillingen

 

Kilde: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/171616/universitetslektor-i-musikkteknologi?fbclid=IwAR1w09SM3JoLYFzRS74-7bqQo2xBVczecdiacS5a1FCiBpQ7vIlFLTOoVmY
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Support inden for scenen

Læs mere
Henter jobs...