JOBSCENEN - Valdhornlærer
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 5 august 2019

Valdhorn­lærer

Tårnby Musikskole

Tårnby Musikskole søger valdhornlærer pr. august 2019

Vi søger en valdhornlærer til at varetage soloundervisning på alle niveauer.

Tårnby Musikskole har 3 harmoniorkestre og en lang tradition for orkestersammenspil på højt niveau, og du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med orkesterskolens øvrige undervisere.

Den skemalagte undervisning foregår tirsdag og/eller onsdag. Ansættelsesgrad 8/37 timer pr. uge. Med mulighed for at udvide timetallet med undervisning i musikskolens begynder harmoniorkester.

Vi lægger vægt på at du:

· har en relevant musikfaglig uddannelse på konservatorieniveau

· har undervisningserfaring, gerne med både solo- og holdundervisning

· er genremæssig bredt orienteret

· er velforberedt og struktureret omkring dit arbejde

· vil være med til at videreudvikle orkesterskolen og musikskolens tilbud

· er aktiv i forhold til rekruttering af elever

· er engageret, initiativrig og har blik for det gode samarbejde med dine kollegaer

Musikskolen vægter et højt instrumentalfagligt niveau, og en reflekteret pædagogisk tilgang til undervisningen, som kan motivere og styrke elevernes lyst til læring.

I Tårnby Musikskole vil du blive en del af en dygtig og engageret lærergruppe med et velfungerende samarbejde. Den første tirsdag i hver måned er der fællesmøde for alle medarbejdere, derudover vil der være faggruppemøder, udviklingsmøder og anden mødeaktivitet.

Tårnby Musikskole har egne lokaler og er en del af Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus – et alsidigt og aktivt hus med mange forskellige arrangementer.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 5. august 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem FMM/KL.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Værdigrundlag og perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning samt hvilke personalegoder Tårnby Kommune tilbyder, kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til Kulturzoneleder Martine Fogt på telefon 22 26 40 26.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via link på kommunens hjemmeside. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af personoplysninger

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften ‘Yderligere oplysninger’.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk Telefon: 3247 1235. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

Se det fulde opslag på Tårnby Kommunens hjemmeside.

Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...